tirsdag, 21 mars 2023 07:22

NM-finalistene i e-seiling er klare

Written by
Etter 15 seilaser på skjerm er det nå klart hvilke 20 seilere som skal møtes til finale i NM i e-seiling mandag 27. mars. August Austefjord fra Grimstad har seilt seg igjennom NM-kvalifiseringen på ganske så suverent vist, og den tidligere norgesmesteren i e-seiling må finne seg i å stille som favoritt i finalen 27. mars. Han vant ni av de 15 seilasene som utgjorde den tellende kvalifiseringen, og han var ti poeng foran Kjetil Solvang fra Christianssand. 20 av de i alt 49 seilerne som har deltatt i årets NM går videre til finalen. Der nullstilles alt slik at…
Guro Steine ble gjenvalgt som president i Norges Seilforbund på et seilting som ble gjennomført på rekordtid. Seiltinget 2023 ble gjennomført på under to timer, noe som er rekord i NSFs over 50-årige historie. Seiltinget ble avholdt som et hybdrid arrangement. Brorparten av de i alt 40 stemmeberrettigede delegatene hadde møtt frem i Oslo, mens de resterende fulgte seiltinget digitalt på Teams. At tinget ikke ville bli en langdryg affære, lå i kortene. Til dagsorden var det ikke kommet noen forslag fra foreningene rundt om i landet. Årsberetninger og regnskap ble godkjent enstemmig og uten kommentarer, så dirigent, Åsta Ellingsen…
fredag, 10 mars 2023 14:14

ILCA-EM: Nå starter sesongen for fullt

Written by
Syv norske ILCA-seilere er klare til å ta fatt på årets første mesterskap søndag 12. mars. For fem av seilerne handler det om en plass i OL-kvalifiseringen Haag i august. Mesterskapet finner sted i Andora i Italia – et mindre sted ved Middelhavet litt vest for San Remo og Nice – og i vestkanten av Genova-bukten. Havet ligger rett ut uten noen skjermende skjærgård. – Jeg er litt spent på forholdene, for i de dagene vi har seilt til nå, har det vært ekstremt ustabil vind. Vi seiler inne i en bukt, og der danner den velkjente Mistral-vinden en bakevje…
onsdag, 08 mars 2023 16:40

Damelandslaget i iQFOiL får egen trener

Written by
Olga Maslivets (44) fra Ukraina er engasjert som coach og trener for det norske iQFOiL-laget for damer. Hun har selv fem OL bak seg – både som utøver og trener. Interessen for å bli trener for det norske damelaget i iQFOiL har vært stor. Over 20 søknader strømmet inn – mange fra utlandet – og hele 18 av søkerne tåler karakteristikken «godt kvalifiserte». Etter en intervjurunde med flere, gjenstod to kandidater – og til slutt falt valget på Olga Maslivets fra Ukraina. – Jeg er veldig fornøyd med å ha fått Olga som trener, sier sportssjef Eirik Verås-Larsen. – Hun…
tirsdag, 07 mars 2023 09:05

Et seminar alle bør få med seg

Written by
Torsdag 9. mars arrangeres det fjerde og siste dommerseminaret for vinteren. Hvordan opparbeide gode relasjoner og hvordan ha en praktisk tilnærming til banedømming, blir kveldens to hovedpunkter. Seminaret er relevant for alle. Seminaret, som foregår på Teams, starter kl. 18:00 og varer til kl. 20:00. Det ledes av Iens Ludvig Høst og er åpent for alle. Deretter overtar Niclas Fure og kvelden fortsetter for dem som går på regionaldommerkurset, som han er leder av. – Temaet om relasjoner skulle vi ha hatt på forrige seminar, men det blåste bokstavelig talt bort. Stormværet vi hadde den dagen, skapte tekniske problemer, så…
torsdag, 02 mars 2023 17:48

Hvordan kan Norges Seilforbund bidra?

Written by
KLUBBKONFERANSEN 2023: Tema: «NSF og seilglede»: Hvordan kan NSF best hjelpe seilforeningene rundt om i landet i deres arbeid med å skape aktivitet og seilglede? Den siste posten på programmet under årets klubbkonferanse  blir en åpen «work shop» der søkelyset rettes mot seilforbundet selv og hva NSF selv kan bidra med for å støtte seilforeningene i landet i deres arbeid. Og det er ikke uten grunn at temaet er nettopp dette, for i den nye strategiplanen som skal vedtas på seiltinget dagen etter, lyder første punkt i hva som skal være NSFs overordnete mål i perioden 2023 til 2028, slik:…
torsdag, 02 mars 2023 08:21

Samspill skal skape det gode arrangementet

Written by
KLUBBKONFERANSEN 2023: Tema: «Det gode arrangementet»: Hvordan kan alle aktørene som er involvert i et regatta-arrangement, gå sammen om å skape et best mulig arrangement? Det er spørsmålet som vil bli stilt når representanter for seilforeninger, klasseklubber, seilere, trenere, dommere, arrangører, foreldre og seilforbundet entrer scenen under klubbkonferansen for å diskutere hva de ulike partene kan forvente av hverandre under et regatta-arrangement. Hvordan bør dette samspillet være – og ut fra hva som er praksis i dag: Hvordan kan regatta-arrangementene som utgjør en lang, årlig terminliste, forbedres? – Det er nærliggende å ta et eksempel fra oss selv, sier generalsekretær…
KLUBBKONFERANSEN 2023 • Tema: Nye formater og nye seilsamfunn: Hvordan skal seilforeningene tilpasse seg til nye aktiviteter, folks tid og nye holdninger? Dette er et tema som vil bli luftet under Klubbkonferansen 11. mars. – Hva scher’a? Det kan være fristende å spørre på akkurat denne måten, for det skjer mye spennende og nytt i norsk seilsport – og det er ungdommen som fører an. Og det som skjer, er det ikke sikkert at den organiserte norske seilsporten i det hele tatt får med seg – og aller minst vet hvordan den skal tilpasse seg. Det kan hende at Klubbkonferansen vil…
onsdag, 01 mars 2023 16:50

Slik blir du en god coach i regattaer

Written by
Hvordan skal du som trener få det beste ut av seilerne dine i en regatta eller i et mesterskap? Det vil en av Norges mest erfarne regatta-coacher, Lars Loennechen, fortelle om på et Teams-seminar søndag 5. mars kl 19:00. – I en regatta har du som trener en helt annen rolle, enn når du er i den fasen at du bygger opp seilerne du trener. I regattaer skal du forsøke å få den eller de som sitter oppi båtene, til å prestere best mulig. Og da må du ta helt andre grep og trykke på andre knapper enn dem du…
tirsdag, 28 februar 2023 19:03

Trener-spesial under klubbkonferansen

Written by
Trenerne vil ha sin egen seanse under årets klubbkonferanse. Der vil det handle om hvordan trenerne kan samarbeide, samle erfaring til felles glede – og det blir en bolk om fysisk trening. Selve konferansen starter kl. 12:00, men trenerne vil «tjuvstarte» med et trenerseminar som begynner allerede kl. 10:00 på lørdag 11. mars. Seminaret vil bli ledet av NSFs breddekonsulent Emilie Kathrin Vabø og sportssjef Eirik Verås Larsen. – Vi har mye spennende på programmet som jeg tror trenerne vil ha stor nytte av, og dersom vi får realisert det vi har tanker om og vil presentere, tror jeg dette…
tirsdag, 28 februar 2023 13:38

Skal turseilerne seile sin egen sjø?

Written by
KLUBBKONFERANSEN 2023 • Tema: NSF og turseilerne: Turseilerne utgjør den største gruppen i den samlede medlemsmassen til seilforeningene i Norge. Men vier NSF og seilforeningene turseilerne den oppmerksomheten størrelsen på gruppen skulle tilsi?   Dette vil bli diskutert på klubbkonferansen 11. mars. Majoriteten av norske seilere er turseilere. Det er det ingen tvil om. Det gjelder blant de rundt 22 000 som er medlemmer i seilforeningene, og ikke minst gjelder det blant seilere som ikke er medlemmer av noen forening.  Det er også en kjensgjerning at det meste av seilforeningene og seilforbundets arbeid, energi og oppmerksomhet er rettet mot konkurranseseilerne; de som…
mandag, 27 februar 2023 12:46

Seilforeningene må gripe sjansen!

Written by
KLUBBKONFERANSEN 2023 • Tema: Kurs og rekruttering: Behovet for opplæring i seil-Norge er enormt, men hvordan kan seilforeningene gripe fatt i dette markedet og få sin del av kaka? NSF mener store inntekter kan ligge og vente. – Dette punktet på programmet under klubbkonferansen griper rett inn hva som er Norges Seilforbunds overordnete mål og oppgaver. NSF skal bidra til utvikling av sterke og levedyktige seilforeninger, og vi skal bidra til attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, og det er ingen tilfeldighet at dette blir et sentralt tema under klubbkonferansen, sier generalsekretær Per Christian Bordal. Det generalsekretæren refererer til, står nedfelt som punkt…
mandag, 27 februar 2023 10:39

Nå kan du bli dommer på øverste nivå i Norge

Written by
25. og 26. mars arrangeres det nasjonaldommerkurs. Det betyr at dersom du allerede er reginaldommer, har du nå sjansen til å bli dommer på øverste nivå i Norge. – For å delta på nasjonaldommer-kurset, kreves det at du har regionaldommer-kurset i bunnen og er sertifisert regionaldommer, og at du har en god porsjon praksis som dommer etter det, sier Niclas Fure, som er en av tre instruktører under kurset. Konkret i kursinvitasjonen er kravet til praksis at du har vært med som dommer i minimum fire regatta-arrangementer der det har vært protesthøringer.  – Målet med kurset er at du som…
fredag, 24 februar 2023 10:52

Dokumentene til seiltinget er tilgjengelig

Written by
Om to uker, søndag 12. mars 2023, avholder Norges Seilforbund sitt seilting, og nå er dokumentene til seiltinget tilgjengelige. Dokumentene til seiltinget finner du her Sakspapirene som er lagt ut er seiltingets saksliste, årsrapport for 2021 og 2022. Til årsrapporten 2022 hører også et eget dokument om Norsk Seilsportsliga. Du finner også NSFs strategiplan for 2023–2028 og valgkomiteens innstilling til nytt styre. Seiltinget er Norges Seilforbunds øverste myndighet. Det er på seiltinget hovedkursen til norsk seiling stakes ut. Det er der det bestemmes hva NSF skal prioritere når det gjelder arbeid, aktivitet og bruk av penger, og det er der…
mandag, 20 februar 2023 14:31

Alle skal få være med!

Written by
KLUBBKONFERANSEN 2023 • Tema: En idrett – like muligheter: I Norges Seilforbunds visjon heter det: «Seilglede for alle». Hvordan skal vi klare å virkeliggjøre denne visjonen?  Seilglede for alle er en ambisiøs visjon som Norges Seilforbund stiler mot, og i den ligger det at det skal være like muligheter for alle til å kunne delta. I en slik visjon ligger det mange dimensjoner.  Vi kjenner visjonen «En idrett – like muligheter» aller best gjennom Stiftelsen VI, som kjemper for at parautøvere skal få like muligheter til å utøve sine idretter på linje med alle andre utøvere. Stiftelsens aktiviteter har uten…
fredag, 17 februar 2023 07:31

Programmet til klubbkonferansen er klart

Written by
Det bør bli trangt om plassen på NSFs klubbkonferanse i Oslo 11. mars. Den har et program enhver entusiast i seil-Norge bør være interessert i. – Ja, jeg håper virkelig mange vil delta på klubbkonferansen. Vi har et stort og viktig program, og jeg tror det som vil komme ut av innlegg og diskusjoner, vil kunne være med på å definere hva seil-Norge skal være i tiden fremover, sier generalsekretær Per Christian Bordal. Det spesielle ved årets klubbkonferanse er at den holdes dagen før seiltinget, og det er all grunn til å tro at impulsene fra klubbkonferansen vil spre seg…
fredag, 10 februar 2023 09:24

Stjernelag av trenere til NSFs vårsamling

Written by
NSF kan by på et svært sterkt trenerlag under vårsamlingen i Moss 25. og 26. mars. Samlingen er for klassene ILCA 4, 6 og 7, iQFOiL, WASZP, RS Feva, RS Venture og 29’er. Det kan være fristende å skrive: «Har trenere, men mangler seilere» så langt om NSFs tradisjonelle vårsamling i Moss 25. og 26. mars. Påmeldingen har åpnet og store deler av trenerkabalen er allerede klar. Og det er ikke hvilke som helst trenere som kommer til Moss denne gangen. Her er stjernelaget: Mathias Mollatt Frode Jørstad Frank Kirkeland John-Øivind Garvik Eline Elnan Mads Severin Hassum Olsen Alexander Dahl…
fredag, 10 februar 2023 08:23

Norske seilere klare for start på Lanzarote

Written by
11 norske seilere er klare til å ta fatt på Lanzarote International Regatta sammen med 356 andre seilere fra 38 nasjoner. Lanzarote International Regatta som starter i dag, arrangeres i to avdelinger. Først fra 10. til 13. februar for OL-klassene 470 Mix og 49er/49er FX – og deretter for foilklassene Nacra 17 og iQFOiL fra 14. til 17. februar. I 49er FX deltar begge de to norske lagene: Helene Næss og Marie Rønningen fra Tønsberg og Pia Dahl Andersen og Nora Edland fra KNS. De skal bryne seg mot 28 andre lag med de siste to års verdensmestere, Odile van…
onsdag, 08 februar 2023 11:32

Roller og relasjoner i regatta-arrangementer

Written by
Det stunder mot nok et spennende seminar torsdag 9. februar kl 18:00 på Teams. Stikkord er roller og relasjoner i et regatta-arrangement – og: Hva skal til for å skape en god stemning? – Denne gangen har vi også med oss to veldig spennende innledere, som denne gangen vil snakke om ulike roller og rolleforståelse under et arrangement. Spesielt vil det handle om dommerrollen ved direktedømming og de ulike aktørene – seilere, arrangører, foreldre etc. – og deres forventninger til dommeren, sier seminaransvarlig, Iens Ludvig Høst i Norges Seilforbund. Til denne kvelden har han fått med seg Jan Spurkeland, som…