mandag, 27 februar 2023 10:39

Nå kan du bli dommer på øverste nivå i Norge

Written by
NASJONALDOMMER: Dommerne i Norge ønsker seg flere kollegaer, og nå har du sjansen til å utdanne deg som nasjonaldommer. Det er en sjanse som du maksimalt kun har en gang årlig. NASJONALDOMMER: Dommerne i Norge ønsker seg flere kollegaer, og nå har du sjansen til å utdanne deg som nasjonaldommer. Det er en sjanse som du maksimalt kun har en gang årlig. FOTO: Morten Jensen
25. og 26. mars arrangeres det nasjonaldommerkurs. Det betyr at dersom du allerede er reginaldommer, har du nå sjansen til å bli dommer på øverste nivå i Norge.

– For å delta på nasjonaldommer-kurset, kreves det at du har regionaldommer-kurset i bunnen og er sertifisert regionaldommer, og at du har en god porsjon praksis som dommer etter det, sier Niclas Fure, som er en av tre instruktører under kurset.

Konkret i kursinvitasjonen er kravet til praksis at du har vært med som dommer i minimum fire regatta-arrangementer der det har vært protesthøringer. 

– Målet med kurset er at du som nasjonaldommer skal kunne lede og organisere dommerarbeidet i stevner på nasjonalt nivå, og at du skal kunne delta i dommerarbeid i stevner på internasjonalt nivå.

Kurs og eksamen

Med seg som instruktører har Niclas to andre nasjonaldommere – Karl Petter Haugen og Kirsti Pettersen. Kurset foregår over to dager på Ullevål Stadion i Oslo. Etter at man har vært igjennom alle kursdelene, vil weekenden bli avsluttet med en prøve på slutten.

– Det er en skriftlig prøve der man skal lede en tenkt protesthøring. Prøven blir fulgt av en sensor, og sjekken går ut på at kandidaten følger de riktige trinnene i en slik høring, stiller gode spørsmål og anvender reglene på riktig måte. Det er kort og godt en prøve på at kandidaten kan lede en protesthøring, sier Niclas Fure. 

Praksisen som kandidaten må igjennom etter kurset på Ullevål, er deretter å delta som dommer i fire regattaarrangementer der det vil være protesthøringer, og under et av arrangementene – i praksis det fjerde – vil det være en sensor som følger kandidatens arbeid under stevnet.

Du finner mer detaljert informasjon om nasjonaldommerkurset her.

Du kan melde deg på nasjonaldommerkurset her.

På høyeste nivå

Og med teoretisk og praktisk del i boks, vil man til slutt bli nasjonaldommer. Det er det høyeste utdannelsestrinnet som dommer i Norge. Vil du gå videre, er neste trinn å bli internasjonal dommer. Det er en utdannelse som det internasjonale seilforbundet, World Sailing, står for.

– For å komme ditt bør du nok ha praktisert som nasjonaldommer i fire–fem år. Kravet for å kunne bli dommer på internasjonalt nivå, er ganske høyt, sier Niclas.

Norge har i dag kun fire internasjonale dommere og en internasjonal direktedommer, og med tanke på at tallet på antall nasjonaldommere per i dag er 67, så bekrefter det at den internasjonale listen ligger høyt.

Norges Seilforbund har imidlertid både som ambisjon og ønske at flere vil utdanne seg til å kunne være dommer på et internasjonalt nivå.

– Vi har jo blant annet et ønske om å få flere internasjonale mesterskap lagt til Norge, og da trenger vi å ha egne, internasjonale dommere. Dessuten er det jo generelt bra for dommermiljøet i Norge å ha dommere med den ypperste kompetansen, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

I den forbindelse kan det jo også nevnes at det internasjonale seilforbundet nylig innlemmet Karl Petter Haugen som medlem i komiteen «International Judges Sub-Commitee», så med tanke på kompetansen under nasjonaldommerkurset, vil den være på høyeste nivå. Karl Petter utga for øvrig nylig sin andre bok om kappseilingsreglene: «Forstå kappseilingsreglene – Protester og prosedyrer», som jo nettopp er et tema som er sentralt under nasjonaldommerkurset.

Dommerrollen i utvikling

Det er flere veier å gå som dommer i Norge, og ikke minst synes det å dømme og ta avgjørelsene ute på vannet å bli stadig mer aktuelt. Dommerseminarene som er blitt avholdt i vinter, har satt fokus på dommernes rolle under arrangementene, og signalene derifra tyder på at dommernes kompetanse bør brukes til mer enn kun å avgjøre hva som er rett og galt ute på regattabanen.

– Vi er glade for at det er reginaldommere søm ønsker å bli nasjonaldommer, og jeg er sikker på at de kommer til å synes at utdanningen er både interessant og utviklende, sier kursleder Niclas Fure.

NSFs nylig publiserte årsrapport forteller at status for antall dommere i Norge er denne:Dommerstatus 31.12.2022