onsdag, 08 februar 2023 11:32

Roller og relasjoner i regatta-arrangementer

Written by
DOMMERROLLEN: Hvilken rolle skal dommeren ha – og hvilke forventninger har vi til denne rollen? Roller og relasjoner er temaet på det tredje dommerseminaret. DOMMERROLLEN: Hvilken rolle skal dommeren ha – og hvilke forventninger har vi til denne rollen? Roller og relasjoner er temaet på det tredje dommerseminaret. FOTO: Morten Jensen
Det stunder mot nok et spennende seminar torsdag 9. februar kl 18:00 på Teams. Stikkord er roller og relasjoner i et regatta-arrangement – og: Hva skal til for å skape en god stemning?

– Denne gangen har vi også med oss to veldig spennende innledere, som denne gangen vil snakke om ulike roller og rolleforståelse under et arrangement. Spesielt vil det handle om dommerrollen ved direktedømming og de ulike aktørene – seilere, arrangører, foreldre etc. – og deres forventninger til dommeren, sier seminaransvarlig, Iens Ludvig Høst i Norges Seilforbund.

Til denne kvelden har han fått med seg Jan Spurkeland, som er spesialist i relasjonsledelse, og Esben Keim, som er en av Norges syv praktiserende banedommere.

Få med deg verdifull kunnskap

– Jan Spurkeland er en virkelig guru i Norge når det gjelder kunnskap om relasjonsbygging, og han er benyttet av mange andre særforbund og av mange bedrifter i næringslivet. Han vet hva det vil si å fylle relasjonene med innhold, og så er han ikke minst en formidler. «Jeg er mine relasjoner», er noe Jan prediker, forteller Iens Ludvig. 

– Jeg vil si det så sterkt at torsdagens seminar bør alle som er opptatt av å skape gode arrangementer, få med seg. For selv om dommerrollen står i sentrum, vil Jan Spurkeland dele mye verdifull kunnskap om hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker og skape en god stemning under et arrangement, sier Iens Ludvig Høst.

Dommer og seiler

Esben Keim er seiler og dommer, men i sitt yrkesliv til daglig jobber han også som coach for ledere og team for å få dem til å fungere godt sammen – noe som er høyst relevant i denne sammenhengen..

– Litt erfaring derifra kommer jeg også til å ta med meg til seminaret, sier han.

At han dessuten er både seiler og dommer, gjør sitt til at han kan belyse dommerrollen fra to kanter. 

– Jeg er den eneste av de syv banedommerne i Norge som også er aktiv seiler, og det tror jeg blant annet gjør at når jeg er dommer, så forstår jeg seilingen godt og hva som skjer. Jeg er også opptatt av at situasjoner ute på banen skal føre til læring, så derfor mener jeg det er viktig å snakke om dem med seilerne med en gang seilasen er ferdig. Feed back er mest effektiv når den er umiddelbar. Behandler man situasjonen om kvelden etterpå, er mye glemt. Da går læringen ned og frustrasjonen opp, sier han. MJX6704DOMMER OG SEILER: Esben Keim er både seiler og banedommer – og coach til daglig. Han kan derved se dommerens rolle fra ulike ståsteder. FOTO: Morten Jensen

Den gode stemningen

– Jeg gleder med til å høre på Jan og Esben som i kraft av kunnskapen og erfaringen de besitter, vil ha mye nyttig å formidle – noe som igjen vil kunne bidra til å heve kvaliteten og stemningen på regatta-arrangementene vi avholder rundt om i landet, sier Iens Ludvig.

– Får vi tid  vil vi avslutte kvelden med litt gruppearbeid der hvilke forventninger vi har til dommeren i et arrangement, vil være temaet, avslutter han.

Seminaret som foregår på Teams – du finner linken her – er det tredje seminaret i en rekke på fire. Det neste finner sted torsdag 9. mars.MJP 20221002 8256 x 55045 544FEED BACK: Når en situasjon oppstår ute på banen, gir umiddelbar feedback best læring. FOTO: Morten Jensen