tirsdag, 28 februar 2023 19:03

Trener-spesial under klubbkonferansen

Written by
TRENERSEMINAR: Kl 10:00 lørdag 11. mars begynner et trenerseminar som mange trenere bør delta på. TRENERSEMINAR: Kl 10:00 lørdag 11. mars begynner et trenerseminar som mange trenere bør delta på. FOTO: Morten Jensen
Trenerne vil ha sin egen seanse under årets klubbkonferanse. Der vil det handle om hvordan trenerne kan samarbeide, samle erfaring til felles glede – og det blir en bolk om fysisk trening.

Selve konferansen starter kl. 12:00, men trenerne vil «tjuvstarte» med et trenerseminar som begynner allerede kl. 10:00 på lørdag 11. mars. Seminaret vil bli ledet av NSFs breddekonsulent Emilie Kathrin Vabø og sportssjef Eirik Verås Larsen.

– Vi har mye spennende på programmet som jeg tror trenerne vil ha stor nytte av, og dersom vi får realisert det vi har tanker om og vil presentere, tror jeg dette seminaret også vil kunne bety mye for alle treneres praktiske arbeid, sier Emilie.

Hvor viktig er den fysiske treningen?

Eirik Verås Larsen vil ta for seg seilernes fysiske trening. Hvor stor rolle spiller seilernes fysiske form inn på prestasjonene deres på vannet – og hvordan kan trenerne legge opp et godt fysiologisk treningsprogram?

– Vi begynner nå å få ganske gode fysiologiske data på hva de beste seilerne må yte når de seiler regattaer for fullt. Målingene vi har gjort har gitt oss noen overraskelser, og jeg vil fortelle litt om dette og hvor godt trent seilerne må være for å kunne yte maksimalt, sier Eirik.

Videre vil han snakke litt om hva gode treningsøkter bør bestå av for at seilerne skal kunne utvikle forskjellige egenskaper. Han vil også komme med et eksempel på hvordan en god to ukers treningsperiode kan se ut når det gjelder innhold, intensitet og hvile.

– Jeg håper også at vi kan få til litt gruppearbeid der vi jobber konkret med å utforme hvordan en måned med helhetlig trening for en gruppe seilere i en seilforening kan se ut, sier Eirik.

Gode ideer skal lagres og brukes

Trenerseminaret vil også inneholde hvordan NSF og trenerne i fellesskap kan bygge opp og utvikle en moderne, digital bank av treningsøvelser som alle trenerne skal få tilgang til.

– Målet er å få lagd en bank av treningsøvelser som trenerne kan plukke fra og bli inspirert av. Det er jo lett for en trener å kjøre seg inn i et mønster, så jeg håper en slik bank vil bidra til god og variert trening som vil gi mange seilere seilglede, sier Emilie.

Hun ønsker også å lufte sine tanker om å etablere et «hovedtrenerforum» der trenerne rundt om i foreningene kan dele og utveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og gi tips til hverandre.

– Hva funker under en trening og hva funker ikke? Hvordan få til vellykket rekruttering? Hvordan kan vi forhindre frafall? Hvordan kan NSF bidra og bistå trenerne? Det er mange spørsmål og temaer vi kan snakket om, og tanken min er at et slikt forum for eksempel møtes noen ganger i året, sier Emilie.

Til slutt vil trenerseminaret inneholde en åpen post der trenerneselv  kan ta opp og lufte hva de måtte ønske å diskutere.

– Vi håper mange trenere vil finne veien til seminaret, som jeg tror veldig mange vil ha både nytte av og bli inspirert av i sitt videre arbeid. Jeg håper også alle trenerne blir med videre på resten av klubbkonferansen, som har veldig mange og trener-relevante temaer, avslutter Emilie Kathrin Vabø.

Første del av klubbkonferansen

Trenerseminaret er den første av syv bolker som utgjør årets klubbkonferansen i Oslo 11. mars.

Les mer om hele programmet

Den første bolken for trenere starter kl. 10:00 – det øvrige programmet for klubbkonferansen starter kl. 12:00 og varer til kl. 18:00. Deretter blir det «after sail» og samvær for dem som ønsker det. Som avslutning blir det felles middag kl. 20:00.

Meld deg på klubbkonferansen og trenerseminaret

Les også: En idrett – like muligheter: Alle skal være med!

Les også: Kurs og rekruttering: Seilforeningene må gripe sjansen!

Les også: NSF og turseilerne: Skal turseilerne seile sin egen sjø?