torsdag, 02 mars 2023 17:48

Hvordan kan Norges Seilforbund bidra?

Written by
NSF OG SEILGLEDEN: Hva kan NSF bidra med overfor seilforeningene for å hjelpe dem med å spre seilglede? Det er temaet for siste post på programmet under klubbkonferansen 11. mars. NSF OG SEILGLEDEN: Hva kan NSF bidra med overfor seilforeningene for å hjelpe dem med å spre seilglede? Det er temaet for siste post på programmet under klubbkonferansen 11. mars. FOTO: Morten Jensen
KLUBBKONFERANSEN 2023: Tema: «NSF og seilglede»: Hvordan kan NSF best hjelpe seilforeningene rundt om i landet i deres arbeid med å skape aktivitet og seilglede?

Den siste posten på programmet under årets klubbkonferanse  blir en åpen «work shop» der søkelyset rettes mot seilforbundet selv og hva NSF selv kan bidra med for å støtte seilforeningene i landet i deres arbeid.

Og det er ikke uten grunn at temaet er nettopp dette, for i den nye strategiplanen som skal vedtas på seiltinget dagen etter, lyder første punkt i hva som skal være NSFs overordnete mål i perioden 2023 til 2028, slik:

1. NSF skal bidra til utvikling av sterke og levedyktige foreninger og styrke frivillighetsarbeidet i alle deler av det organiserte seil-Norge slik at alle aktiviteter knyttet til seilsporten kan gjennomføres ansvarlig, sikkert og trygt. 

Dette er et helt nytt punkt i strategiplanen, og under klubbkonferansen vil Per Christian Bordal og Thomas Nilsson fra NSFs administrasjon fortelle litt om hvorfor nettopp dette punktet er kommet inn i strategiplanen.

– Punktet er et resultat av en prosess vi har vært igjennom i løpet av høsten og dette vil vi fortelle om. På klubbkonferansen ønsker vi innspill til hvordan vi som forbund best kan bidra til å utvikle seilforeningene, sier Per Christian.

Punktet som følger etter i den nye strategiplanen er beslektet, og også det punktet er rettet mot seilforeningene:

2. Skape attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, med særlig fokus på nye formater tilpasset seilernes behov og ønsker, som bidrar til økt rekruttering og seilaktivitet i hele landet. 

– Innenfor de ressursene og rammebetingelsene vi har, ønsker vi som sitter sentralt i NSF innspill på hvor skoen trykker for seilforeningene i deres arbeid for å nå målene som er nevnt i disse to punktene. Hvilke forventninger har foreningene til oss, og hvordan kan vi i felleskap arbeide for å utvikle oss, nå målene vi har satt og oppfylle NSFs visjon om at vi skal skape seilglede for alle – i et rent hav, sier Per Christian.

Den nye strategiplanen (som er tilgjengelig på nettet) inneholder ytterligere fem overordnete mål, og innenfor disse er det igjen utformet en rekke delmål.

– Det som blir vår oppgave etter seiltinget, er å lage en handlingsplan slik at vi kan sette i gang arbeidet for å nå målene vi har satt oss. Et sentralt punkt i denne handlingsplanen vil være hvordan seilforeningene skal kunne oppleve NSFs administrasjon og utvalg som relevante hjelpere i sin daglige drift. Og det er kanskje mest av alt rundt dette punktet vi ønsker å få luftet tanker, ideer og innspill under den avsluttende diskusjonen på klubbkonferansen, sier Per Christian Bordal.

Kom og hør – bli med på diskusjonen, bidra og lær. Det er derfor Norges Seilforbund arrangerer Klubbkonferansen. Påmeldingsfristen løper ut 5. mars!

Bli med på Klubbkonferansen!

Temaet – NSF og seilgleden er det siste av syv bolker som utgjør årets klubbkonferansen i Oslo 11. mars.

Les mer om hele programmet

Den første bolken for trenere starter kl. 10:00 – det øvrige programmet for klubbkonferansen starter kl. 12:00 og varer til kl. 18:00. Deretter blir det «after sail» og samvær for dem som ønsker det. Som avslutning blir det felles middag kl. 20:00.

Meld deg på klubbkonferansen her

Mer detaljert om hver enkelt post på programmet:

Trenerseminar: Trenerspesial under klubbkonferansen

En idrett – like muligheter: Alle skal være med!

Kurs og rekruttering: Seilforeningene må gripe sjansen!

NSF og turseilerne: Skal turseilerne seile sin egen sjø? 

Nye formater og nye seilsamfunn: Seilsporten må tilpasse seg nye måter å seile på

Det gode arrangementet: Samspill skal skape det gode arrangementet