Displaying items by tag: Trenerutdanning

onsdag, 01 mars 2023 16:50

Slik blir du en god coach i regattaer

Hvordan skal du som trener få det beste ut av seilerne dine i en regatta eller i et mesterskap? Det vil en av Norges mest erfarne regatta-coacher, Lars Loennechen, fortelle om på et Teams-seminar søndag 5. mars kl 19:00.

– I en regatta har du som trener en helt annen rolle, enn når du er i den fasen at du bygger opp seilerne du trener. I regattaer skal du forsøke å få den eller de som sitter oppi båtene, til å prestere best mulig. Og da må du ta helt andre grep og trykke på andre knapper enn dem du benytter på trening, sier Lars Loennechen.

Og han bør vite hva han snakker om. Lars har vært coach i ikke mindre enn åtte OL, og han har hjulpet mange norske seilere frem til internasjonale mesterskapsmedaljer i en rekke klasser. Hans mest kjente bragd er da han var coach for Linda Andersen under OL i 1992 i Barcelona, da hun tok Norges første kvinnelige gullmedalje i et sommer-OL noensinne da hun vant gull i Europajolle for damer.

Under siste OL var han coach for Line Flem Høst i ILCA 6, og Lars skal også være med henne under den kommende verdenscupregattaen på Mallorca i månedsskiftet mars/april.

Oppgaven er å skape trygghet

Når det kommer til et mesterskap eller en viktig regatta, er det for sent å forsøke å lære seilerne sine noe nytt. Da gjelder det å forsøke å få det beste ut av det de allerede kan. I regattaer spiller ikke minst det mentale en vesentlig rolle, og det å støtte opp om og bidra til å regulere seilernes mentale spenningsnivå, står helt sentralt.

– Og da gjelder det som trener å forsøke å ha begge beina i bakken og ta de rette grepene. Jeg har sett mange eksempler på trenere som virrer rundt og forsøker å lære seilerne nye ting før og under regattaen, men det bidrar bare til å stresse seilerne og skape usikkerhet.

Lars påpeker også at gode rutiner er viktig å ha og vesentlig å følge. Rutiner bidrar til å skape trygghet. 

– Egentlig behøver ikke en regatta-coach kunne så mye om den klassen seilerne deltar i. Det viktigste for en coach i et mesterskap, å forsøke å øke seilernes selvtillit så mye som mulig.

Å forsøke å utvikle nye teknikker er med andre ord for sent å begynne på når man kommer til et mesterskap. Det å engasjere en spesialtrener som coach i et mesterskap, kan med andre ord virke mot sin hensikt. At en seiler får påpekt alt han eller hun ikke kan – eller får ramset opp alle feilene som gjøres – styrker ikke selvtilliten og troen på det seilerne gjør eller de valgene de tar ute på banen.

Åpent seminar for alle 5. mars

Under seminaret 5. mars vil Lars fortelle om sine erfaringer rundt det å være regatta-coach, og hva han mener man bør gjøre for at seilerne man coacher, skal lykkes når det gjelder som mest. Det blir garantert mange historier fra virkeligheten – og mye å lære.

Seminaret er et etterutdanningstilbud til alle trenere, men det er åpent for alle å delta. Seminaret foregår på Teams, og du kan delta gjennom denne linken. Det starter klokka 19 og er beregnet å vare i cirka to timer.

Published in Forsiden
tirsdag, 28 februar 2023 19:03

Trener-spesial under klubbkonferansen

Trenerne vil ha sin egen seanse under årets klubbkonferanse. Der vil det handle om hvordan trenerne kan samarbeide, samle erfaring til felles glede – og det blir en bolk om fysisk trening.

Selve konferansen starter kl. 12:00, men trenerne vil «tjuvstarte» med et trenerseminar som begynner allerede kl. 10:00 på lørdag 11. mars. Seminaret vil bli ledet av NSFs breddekonsulent Emilie Kathrin Vabø og sportssjef Eirik Verås Larsen.

– Vi har mye spennende på programmet som jeg tror trenerne vil ha stor nytte av, og dersom vi får realisert det vi har tanker om og vil presentere, tror jeg dette seminaret også vil kunne bety mye for alle treneres praktiske arbeid, sier Emilie.

Hvor viktig er den fysiske treningen?

Eirik Verås Larsen vil ta for seg seilernes fysiske trening. Hvor stor rolle spiller seilernes fysiske form inn på prestasjonene deres på vannet – og hvordan kan trenerne legge opp et godt fysiologisk treningsprogram?

– Vi begynner nå å få ganske gode fysiologiske data på hva de beste seilerne må yte når de seiler regattaer for fullt. Målingene vi har gjort har gitt oss noen overraskelser, og jeg vil fortelle litt om dette og hvor godt trent seilerne må være for å kunne yte maksimalt, sier Eirik.

Videre vil han snakke litt om hva gode treningsøkter bør bestå av for at seilerne skal kunne utvikle forskjellige egenskaper. Han vil også komme med et eksempel på hvordan en god to ukers treningsperiode kan se ut når det gjelder innhold, intensitet og hvile.

– Jeg håper også at vi kan få til litt gruppearbeid der vi jobber konkret med å utforme hvordan en måned med helhetlig trening for en gruppe seilere i en seilforening kan se ut, sier Eirik.

Gode ideer skal lagres og brukes

Trenerseminaret vil også inneholde hvordan NSF og trenerne i fellesskap kan bygge opp og utvikle en moderne, digital bank av treningsøvelser som alle trenerne skal få tilgang til.

– Målet er å få lagd en bank av treningsøvelser som trenerne kan plukke fra og bli inspirert av. Det er jo lett for en trener å kjøre seg inn i et mønster, så jeg håper en slik bank vil bidra til god og variert trening som vil gi mange seilere seilglede, sier Emilie.

Hun ønsker også å lufte sine tanker om å etablere et «hovedtrenerforum» der trenerne rundt om i foreningene kan dele og utveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og gi tips til hverandre.

– Hva funker under en trening og hva funker ikke? Hvordan få til vellykket rekruttering? Hvordan kan vi forhindre frafall? Hvordan kan NSF bidra og bistå trenerne? Det er mange spørsmål og temaer vi kan snakket om, og tanken min er at et slikt forum for eksempel møtes noen ganger i året, sier Emilie.

Til slutt vil trenerseminaret inneholde en åpen post der trenerneselv  kan ta opp og lufte hva de måtte ønske å diskutere.

– Vi håper mange trenere vil finne veien til seminaret, som jeg tror veldig mange vil ha både nytte av og bli inspirert av i sitt videre arbeid. Jeg håper også alle trenerne blir med videre på resten av klubbkonferansen, som har veldig mange og trener-relevante temaer, avslutter Emilie Kathrin Vabø.

Første del av klubbkonferansen

Trenerseminaret er den første av syv bolker som utgjør årets klubbkonferansen i Oslo 11. mars.

Les mer om hele programmet

Den første bolken for trenere starter kl. 10:00 – det øvrige programmet for klubbkonferansen starter kl. 12:00 og varer til kl. 18:00. Deretter blir det «after sail» og samvær for dem som ønsker det. Som avslutning blir det felles middag kl. 20:00.

Meld deg på klubbkonferansen og trenerseminaret

Les også: En idrett – like muligheter: Alle skal være med!

Les også: Kurs og rekruttering: Seilforeningene må gripe sjansen!

Les også: NSF og turseilerne: Skal turseilerne seile sin egen sjø? 

Published in Forsiden
tirsdag, 17 januar 2023 14:19

Ledige plasser på assistenttrenerkurs

Det er fortsatt ledige plasser på assistenttrenerkurset som starter mandag 23. januar. Dessuten: Aldersgrensen for å delta er senket fra 15 til 13 år.

Behovet for assistenttrenere er stort rundt om i seilforeningene. Å være en assistenttrener innebærer, som navnet indikerer, at du skal kunne bistå den ansvarlige treneren i treningsarbeidet i foreningen. 

En annen rolle mange assistenttrenere har, er at de er medhjelpere og instruktører under seilforeningenes årlige sommercamper for barn og unge. Mange unge seilere ser det å være instruktør på sommercampene som en velkommen sommerjobb og ditto ekstrainntekt. Og med en utdannelse som assistenttrener er man ekstra godt skodd for oppgaven. 

– Vi har som mål at alle som er instruktører på sommercampene, skal ha et assistenttrenerkurs i bunnen. Derfor håper vi mange vil benytte denne muligheten til å ta kurset, sier Emile Kathrin Vabø, som selv vil være kursleder.

Assistenttrenerkurset går over tre kvelder fra kl 18 til 21. Det starter mandag 23. januar og fortsetter tirsdag 24. og onsdag 25. januar. Deretter følger en praksisdag i egen forening når seilsesongen er i gang. I tillegg må deltagerne gjennomgå Norges Idrettsforbunds to e-læringskurs: «Aldersrelatert trening» og  «Barneidrettens verdigrunnlag». Det er ingen eksamen. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført praksisdag og bekreftet gjennomgang av e-læringskursene.

– På assistenttrenerkurset legger vi vekt på at treneren skal være en god rollemodell og bli en god trener for barn. Det snakkes mye om sikkerhet  og ansvar, og om hvordan barna skal føle trygghet og mestring. Vi ønsker at de nyutdannete trenerne skal kunne overføre seilglede til barna, sier Emilie.

Hun forteller at de har senket nedre aldersgrense for å kunne delta på kurset fra 15 til 13 år. Praksis har vist at mange unge regattaseilere har et ønske om å hjelpe medseilere og ha sommerjobb på sommercampene.

Kravet for å kunne delta på kurset er for unge seilere at de har seilkunnskaper opp til regattanivå. For voksne deltagere er det ingen spesifikke forkunnskaper som kreves.

Påmeldingen skjer på Min Idrett og påmeldingsfristen er 22. januar.

– Det er ennå plasser som vi håper vil bli fylt opp, sier Emilie Kathrin Vabø.

Published in Forsiden
Tagged under
Søndag 22. januar blir det digitalt  og teknisk seminar om ILCA-seiling. «Hvordan seile fortere?» Det vil en av verdens beste ILCA-trenere gi råd om.

– Vi er utrolig heldige som har en av verdens aller beste ILCA-trenere, Anton Garrotte, som landslagstrener for ILCA 7.  Og for alle ILCA-trenere og -seilere i Norge er vi enda heldigere, fordi han nå vil holde et åpent trenerseminar for alle ILCA-trenere og -seilere, sier Iens Ludvig Høst, som er utdanningsansvarlig i Norges Seilforbund.

Anton Garotte er som kjent treneren til OL-medaljør Hermann Tomasgaard, og på seminaret vil Anton fortelle om hva du som trener kan gjøre for å få dine seilere til å seile en ILCA-jolle like fort som Hermann. Det vil handle både om seilteknikk og trim, og man vil kunne få verdifull kunnskap om hva som rører seg på øverste nivå når det gjelder ILCA-seiling. 

Det som rører seg i ILCA 7, vil lett være overførbart til ILCA 4 og 6, så det vil utvilsomt være mye å hente for alle – uansett hvor stor rigg man har satt på ILCA-jollen sin. 

– Seminaret er rettet mot trenere, men alle ILCA-seilere er velkomne til å delta, sier Iens Ludvig.

Seminaret starter kl 19:00 og er beregnet avsluttet kl 21:00.20190401 113402 MJP 2I SMØRØYET: Anton Garotte befinner seg midt i smørøyet når det gjelder ILCA-seiling, og han er trolig en den i verden som kan mest om ILCA-seiling. Så benytt sjansen til å høre hva han har å si! FOTO: Morten Jensen

Det første av flere seminarer

Seminaret er årets første i en rekke av tekniske etterutdanningsseminarer for trenere. Søndag 22. januar vil det handle om ILCA-seiling, Deretter følger et eget seminar om WASZP-seiling (5. februar), iQFOiL-seiling (12. februar), regattacoaching (5. mars) og om Optimist-seiling (19. mars).

– I trenerutdanningen fokuserer vi jo aller mest på trenerrollen, rolleforståelse, pedagogikk, psykologi, kommunikasjon og coaching.  Derfor er disse tekniske etterutdanningsseminarene så viktige.  Den tekniske treningen er, og vil alltid være, grunnstenen i i effektiv seiltrening.  Seilteknikk og treningsmetoder er på mange måter ferskvare og her har du en mulighet til å få med deg utviklingen, sier Iens Ludvig Høst.

For alle som skal ha kurset inn på trener-CVen sin, som obligatorisk etterutdanning, er det viktig å melde seg på seminaret på «minidrett.no» - man kan også komme direkte inn i TEAMS-møtet med linken her.

Published in Forsiden
tirsdag, 22 november 2022 15:42

Fagseminar: Alt du trenger vite om 29er-seiling

Søndag 27. november bør alle trenere, 29er-seilere og RS Feva-seilere – ja, egentlig alle tomannsjolleseilere – krysse av i almanakken. Da skal Mathias Berthet og Jeppe Nilsen snakke om 29er-seiling.

Dette er i utgangspunktet et fagseminar rettet mot NSF-utdannende seiltrenere, men det vil også være nyttig for alle som ønsker å lære mer om 29er-seiling og samspillet mellom rormann og gast i en tomannsjolle. Her blir det mye kunnskap å hente for trenere, utøvere , foreldre og annet støttepersonell.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt og jeg gleder meg til å fortelle om 29er-seiling. Selv har jeg jo seilt mest, men jeg har også fungert litt som trener. Så Jeppe og jeg skal forsøke å gi fra oss så mye kunnskap som mulig, sier Mathias Berthet.

Team-arbeidet blir viet oppmerksomhet

Han synes 29eren først og fremst er en veldig morsom båt å seile, og noe av det fine med den, synes han, er at alle kan lykkes med den. Det er ulike egenskaper som kreves for å få til seilingen i lite vind og mye vind, og på kryss og på lens. Alle vil kunne finne sine egne styrker i en 29er. Han betegner 29eren også som en båt som gir god respons når man gjør noe riktig, men at den også er teknisk utfordrende. Det er en båt der seilerne har litt av hvert å strekke seg etter – og trenerne mye å jobbe med.

– Vi kommer til å vie team-arbeidet mellom rormann og gast mye oppmerksomhet. Det er en viktig del av det å lykkes, og det er noe som krever mye trening. Jeg synes 29er-klassen er en super ungdomsklasse der man får en veldig god forståelse av det å seile med tre seil og det å jobbe sammen som et lag.

Lærdommen Mathias og Jeppe kommer med i så måte, vil trolig ikke bare være nyttig for 29er-seilere, men for alle tomannsjolleseilere.

Mathias Berthet har vært medforfatter i boken «The 29er Manual» som han vil trekke frem elementer fra under seminaret. Han har også med seg et utvalg av videoer som viser tekniske detaljer, som han vil vise.

– Jeg skal forsøke å lage en struklturert oversikt med linker og henvisninger som deltagerne på seminaret vil få med seg. Der vil de kunne finne ytterligere informasjon og kunnskap om 29er-seiling.

Tips til trenerne

– For trenerne spesielt vil jeg trekke frem noen hovedpunkter og holdepunkter de bør ha som fokus i treningen. Det er veldig lett å henge seg opp i detaljer og la seg avspore av dem, derfor tror jeg det er nyttig og ha noen viktige hovedområder man i utgangspunktet bør konsentrere seg om som trener.

Mathias sier at det er noen hovedområder som vil gi seilerne rask, god og grunnleggende fremgang når de mestres, og at dette er det viktig for trenerne å vite om.

– Vi tar veldig gjerne i mot spørsmål underveis, så de som skal delta må gjerne forberede spørsmål allerede nå. Vi håper på mange spørsmål og mye diskusjon, sier Mathias Berthet.

Seminaret avholdes digitalt på Teams søndag 27. november og det starter kl 19:00. Det er kostnadsfritt og åpent for alle. Og: Her er linken inn til møtet!

Det er også verdt å nevne at Mathias Berthet har vunnet VM i 29er flere ganger – så her er Norge heldige i å ha en av de fremste ekspertene på 29er-seiling som finnes, så dette er en sjanse du ikke bør gå fra deg. Allerede 3. desember setter Mathisa og Jeppe kurs for Vilamoura i Portugal for å trene videre i 49eren sin. Sesongens mål er å nasjonskvalifisere Norge for OL i 49er-klassen.

Published in Forsiden
fredag, 18 november 2022 07:09

29er-seminar utsatt i en uke

29er-seminaret som var planlagt avholdt kommende søndag (20. november) er utsatt i en uke – til søndag 27. november.

Fagseminaret om 29er-seiling er i første omgang myntet på trenere, men det er gratis og åpent for alle. Seminaret holdes på Teams.

– Ja, selv om målgruppen for seminaret først og fremst er trenere, er jeg overbevist om at alle 29er-seilere vil ha veldig mye å hente der, sier Iens Ludvig Høst, som er ansvarlig for all utdanningsvirksomhet i seilforbundet.

Norges tidligere verdensmester i 29er-klassen, Mathias Berthet, vil holde seminaret. 

– Få kan 29er-seiling bedre enn ham. Sammen med noen danske seilervenner har han skrevet en bok om 29er-teknikk, og han sitter på et stort video-arkiv med 29er-seiling. Jeg tror Mathias er den som har gått aller lengst i å studere hvordan en 29er skal seiles optimalt, sier Iens Ludvig.

Link til Teams-møtet 27. november 2022.

Published in Forsiden
torsdag, 17 november 2022 14:35

Fem nye topptrenere i Norge

Nylig fikk norsk seilsport fem nye trenere på høyeste nivå. Alle er allerede i gang med å løfte mange seilere opp til nye nivåer, og de nye trenerne vil kunne få stor betydning i fremtiden.

Trener 3 er det høyeste nivået i norsk seilsport. På et litt mindre teknisk språk kan de kalles prestasjonstrenere – trenere som skal hjelpe treningsvillige og målrettede seilere til å bli enda bedre – nasjonalt og internasjonalt. Og i begynnelsen av november var fem slike trenere ferdige med utdannelsen sin:

  • Celia Valeur Børresen
  • John-Øivind Tollevik Garvik
  • Mads Severin Hassum-Olsen
  • Kristian Oppedal
  • Mathias Mollatt

Dette er det tredje kullet som har gjennomført Trener 3-utdannelsen, og i alt er det nå ni trenere på dette nivået i Norge. De øvrige er:

  • Alexander Dahl Høgheim
  • Mons Hällström
  • Frode Jørstad
  • Emilie Kathrin Vabø

I full vigør

Alle de nye Trener 3-trenerne er allerede i full vigør på ulike fronter.

Mads Severin Hassum-Olsen er for tiden hovedtrener for WASZP i KNS, der han også er trener for foreningens mastergruppe i ILCA 7. Mads har også hatt oppgaver for utfordrerlandslagets ILCA 7-seilere, og han har samarbeidet med Danmarks australske trener i den forbindelse.

Mathias Mollatt er hovedtrener i Moss Seilforening.

– Jeg avsluttet som Optimist-trener i sommer og har nå gått over til å være trener for 29er- og ILCA-seilerne. I Moss har vi et veldig spennende seilmiljø i begge disse klassene, så 2023 blir en spennende sesong, sier Mathias, som også har noen tanker om fremtiden:

– I fremtiden ser jeg frem mot å kunne bidra inn mot ungdomsseiling og jeg håper på noen landslagsoppdrag når det er mulig. Jeg ønsker også å fortsette droneprosjektet, som var en del av trener 3-utdanningen min, videre. Jeg vil gjerne hjelpe slik at flere trenere kan bruke ny teknologi i treningshverdagen.

For John-Øivind Tollevik Garvik handler hverdagen både om egne studier og det å være trener. Han er hovedtrener i Ran Seilforening.

– Men, som han sier, – jeg prøver også å skvise inn noen ekstra oppdrag her og der innimellom.

Travel trener i inn- og utland

Celia Valeur Børresen har flere trener-jern i ilden. Hun forteller:

– Jeg har kontrakt med et tysk Nacra 17-lag, som per nå er mitt hovedoppdrag. Jeg jobber med dette laget sammen med Rigo de Nijs (NSFs tidligere sportssjef), men jeg får et mer og mer selvstendig ansvar for dette laget. Når jeg er ferdig utdannet sykepleier til våren, er tanken å stå med et nesten fullverdig ansvar for dem, samtidig som jeg skygger Rigo, som nå er min mentor, i hans trenerarbeid for IQFOiL-landslaget i Sveits for å sikre en videre utvikling for meg.

Celia forteller at hun i vinter skal arbeide i en treningsgruppe som består av en belgisk og tre nederlandske båter i tillegg til det tyske hun har ansvaret for. De vil ha base på Lanzarote og deretter Palma på Mallorca når den store regattaen der i mars nærmer seg. Hun har også en avtale med et belgisk Nacra 17-lag, som hun skal følge parallelt med tyskerne når de trenger trenerhjelp.

– Jeg håper at jeg med tiden også kan få en trenerrolle for NSF, sier hun.

Og om ikke det er nok; Celia er også hovedtrener i Åsane Seilforening som Optimist-trener der, og hun er trener for ILCA-gruppen i Bergens Seilforening. Alt ved siden av sykepleiestudiene.

– Til sommeren er jeg ferdig med bacheloren, og da ønsker jeg å kunne arbeide som fulltidstrener, sier hun.

Trener-utdannelsen har vekket nysgjerrigheten

Kristian Oppedal har tre egne barn som seiler iQFOiL; Helle, Tuva og Thea som tilsammen utgjør Team Oppedal.

  Jeg skal fortsette å trene Team Oppedal mot nye høyder, og jeg samarbeider med miljøet i Hølviken sør for Malmø der det er et foil-gymnasium der Tuva og Felix Dybdahl går på videregående skole. Der har de Martin Strandberg som trener på skolen. Jeg kunne også godt tenke meg å samarbeide med NSF om en trenerrolle for damelaget til iQFOiL. Nå må vi alle trå til for å sikre Norge en nasjonsplass til OL i 2024, sier Kristian Oppedal.

Han forteller at Trener 3-utdannelsen har vært viktig for ham.

– Iens Ludvig Høs,t som har ledet utdanningen, har vært flink til å vekke nysgjerrigheten min for hvordan trenerollen kan utformes. Gjennom utdanningen er jeg blitt sulten på kunnskap, og jeg har søkt kunnskap gjennom litteratur, podcaster og møter med andre trenere. Det var også svært givende å ha møter med trenere fra ulike idretter og høre deres erfaringer.

Mye har overføringsverdi, mener han, for forskjellene mellom idrettene er ikke så store.

– Når alt kommer til alt, er det kun små forskjeller mellom å trene ulike idretter på toppnivå der utøverne er autonome (selvstendige) og ofte mer kunnskapsrike enn støtteaparatet. Da handler treneroppdraget mer om coaching enn om instruksjon.

Han mener at coaching er et prinsipp som med hell også kan benyttes på de yngste og ferskeste seilerne.

– Læring er best gjennom mestring og autonome prosesser som utøveren selv har eierskap til. Akkurat som Iens Ludvig fikk oss trenere til å bli nysgjerrige på å utvikle vår egen rolle,  bør trenerne jobbe med å finne den samme nysgjerrigheten i utøverne helt fra begynnelsen av. Da kan vi utvikle robuste,  selvgående utøvere som er nysgjerrige på egen utviklingsprosess.

God samarbeid og norske idrettsverdier

Norges ni trenere på øverste nivå er allerede blitt en sammensveiset gjeng som har etablert et fast årlig møtepunkt, pluss at de løpende utveksler erfaringer og kunnskap seg imellom i ulike nettfora.

– Jeg mener at den norske trenerutdanningen holder et høyt nivå, og ved ha en egen, norsk trenerutdanning sørger vi for at vi utvikler trenere med kjennskap til norsk kultur og norske idrettsverdier. Det tror jeg er en styrke, men samtidig må vi bevare nysgjerrigheten og lytte til hva andre gjør, for på den måten å kunne trekke det beste ut fra våre sammarbeidspartnere og konkurrenter, sier Kristian Oppedal, som tror stammen av Trener 3-trenere vil bidra til at NSF i fremtiden vil kunne satse mer på egne, norske krefter – også for de aller beste seilerne – enn hva tilfellet er nå.

– Jeg tror at vi etter hvert i norsk seilsport vil tørre å ha mer tillit til våre egne trenere og satse på dem. Den nye generasjon trenere er gode på relasjoner og til å komme med verdifull informasjon til riktig tidspunkt. Vi er godt utdannet, og vi kan det vi holder på med, slutter Kristian Oppedal. 

Published in Forsiden
torsdag, 03 november 2022 13:14

NSFs viktigste kurs starter 10. november

Seil-Norge vil ha et stort behov for deg, og du vil få en bred trenerutdannelse. Utdanner du deg til Trener 2, lærer du deg å lære og coache andre, og du får ballast med deg som du kan ha glede av hele livet.

10. november starter vinterens kanskje viktigste kurs i Norges Seilforbunds regi. Denne kvelden, som starter kl 18:00 på Teams, vil NSFs utdanningsansvarlige, Iens Ludvig Høst, fortelle om hva kurset inneholder, hva som er målet med det og hvilke muligheter du som nyutdannet Trener 2 til slutt vil ha.

– Ja, den første kvelden skal vi gå igjennom alt som skal skje i løpet av vinteren og hvordan undervisningen vil bli lagt opp. Jeg vil derfor råde alle som lurer på om de skal ta et steg videre i trenerutdannelsen sin, å delta på dette første møtet. Det vil gi deg en god orientering og et godt grunnlag til å beslutte om du vil ta utdannelsen nå, kanskje senere eller kanskje ikke i det hele tatt, sier Iens Ludvig.

For å delta på Trener 2-kurset må kandidatene være Trener 1-utdannet og de må ha hatt minst 90 timer med praksis som Trener 1. Deltagerne må også være over 16 år.

– 90 timer høres kanskje mye ut, men har du for eksempel hatt en kveldsgruppe i en sesong og vært med å arrangere en sommerleir, så løper timene fort, sier Iens Ludvig.

Meld deg på her.

Ungdomstrener i praksis

«Ungdomstrener» kan være en god karakteristikk på hva det å være Trener 2 innebærer, for som utdannet Trener 2 vil det typisk være de eldste Optimist-seilerne og alle ungdommene som går videre i 29er, ILCA og brettklassene du vil få et treneransvar for. 

– På dette trenernivået vil vi legge vekt på at trenerne i større grad enn på trinnet før, Trener 1, skal involvere seilerne i opplegget, og bygge opp selvstendigheten deres slik at de kan starte prosessen med å utvikle seg videre som seilere. Mens man som nybegynnertrener vil bruke mye energi på å lære seilerne sine båthåndtering og grunnleggende seiltrim, vil man på ungdomsnivået for eksempel legge mer vekt på taktikk og strategi på en regattabane.

– Men, understreker Iens Ludvig,

– Trenerens fokus skal på dette nivået være rettet mot seilernes utvikling og mestring, ikke resultatene. Det er først på Trener 3-nivået at prestasjoner og resultater spiller en sentral rolle.

En viktig rolle

Å være trener for ungdommer som trer inn i pubertetsalderen innebærer et stort ansvar og er en spennende utfordring. Ungdommene er i en fase av livet der de skal frigjøre seg fra foreldrene, og det kan bety at seiltreneren vil kunne bli en av de viktigste personene i ungdommenes liv – en person de knytter seg til.

– En trener som kun er opptatt av det tekniske i seilingen, vil fort komme til kort hos disse ungdommene. Treneren må kunne se hele mennesket og enkeltindividene, og nettopp dette er noe som står svært sentralt i Trener 2-utdannelsen.

NSFs utdanningsansvarlige forteller at all trenerutdanning i Norge – uansett idrett – er basert på Norges Idrettsforbunds filosofi og modell som kalles «Trenerløypa».  Den er bygd på at treneren skal se hele mennesket som han/hun trener – og den er bygd på troen om at utøverne selv ønsker å utvikle seg. Og det er først når dette er på plass og kommet under huden til utøverne, at de er modne for å gå videre inn i den norske toppidrettsmodellen der utøverne skal prestere best mulig. Denne helhetlige modellen er unik for Norge, og resultatene mange norske utøvere har oppnådd har jo vakt internasjonal oppsikt. Det norske idrettsunderet er jo blitt et begrep.20191004 144436 MJPSELVSTENDIGHET: En trener 2 skal trene seilerne i å bli selvstendige og legge et grunnlag for videre karriere. FOTO: Morten Jensen

Refleksjon og selvstendighet

– Mesteparten av Trener 2-utdanningen vår er basert på refleksjon. Trenerkandidatene vil få trening i å reflektere over mottatte inntrykk, slik at de skal kunne møte ungdommene og se de behovene hver enkelt har. Det blir mye gruppe-arbeid underveis i undervisningen. På den måten at en gruppe av kandidater får i oppgave å forberede og presentere et tema.

Er for eksempel temaet seilernes fysikk, skal en gruppe ta for seg oppvarming og skadeforebygging, en annen styrketrening, en tredje utholdenhetstrening og en fjerde for eksempel bevegelighetstrening.

– Som nevnt vil en ungdomstreners viktigste oppgave være å utvikle seilernes selvstendighet. Derfor er utdanningen bygd opp slik at også trenerne skal bli selvstendige og sterke i sin gjerning – og i stand til å bygge opp et godt læringsmiljø. Det er en styrke om de selv har litt regatta-erfaring slik at de kan kjenne igjen språk og konkurransesituasjon, men det er ikke noe krav. De skal også bli sterke for å kunne forklare ambisiøse foreldre at de lett kan ødelegge en karriere ved for eksempel å ha et for sterkt fokus på resultater.

Iens Ludvig forteller at flere av dem som har tatt Trener 2-utdannelsen sier at den inneholder lærdom de har tatt med seg videre i livet. I utdannelsen er det blant annet elementer av pedagogikk og ledelse, det er grunnleggende lære om fysisk og mental trening, det handler mye om kommunikasjon og det å være en god coach. Rent formelt får Trener 2-kandidatene også med seg arrangørsertifisering og en utdannelse som regionaldommere – noe som også inkluderer sertifisering som banedommere.

– De får kort og godt en bred faglig bakgrunn slik at de kan inngå i en seilforenings virksomhet. Vi er veldig opptatt av å ta vare på og beholde alle ungdommene, som ikke selv vil drive toppidrett, i seilmiljøet.Bjørnar Erikstad, trenerMESTRING: Å lære å g gi seilerne mestringsglede er et viktig element i Trener2-utdanningen. FOTO: Morten Jensen

Lønn og lykke

Utdannelsen strekker seg over 15 kvelder på Teams og avsluttes med NSFs vårsamling i mars. Kurset koster 5000 kroner, og den kostnaden er det kandidatens seilforening som gjerne tar.

NSFs veiledende satser for en Trener 2 er for tiden 280 kroner timen.

– Noen seilforeninger synes dette er en høy pris, men de skal vite at de som er Trener 2, har tatt en reell utdannelse. Dette er ungdom som virkelig har lyst til å være trenere og som er villige til å våge å gi av seg selv for å yte sitt beste. Det blir feil å sammenligne timeprisen med for eksempel en ekstrajobb på Rimi, der utdannelsen ikke består av stort mer enn å kunne si hei på en vennlig måte, sier Iens Ludvig Høst.

Ved siden av det å få en lønn som trener, byr trenerjobben også på lykkelige øyeblikk. Det å være trener kan være utfordrende, men også svært givende.

– Når du ser lyset i øynene til seilerne og lykken deres over å føle mestring – da varmer det virkelig et trenerhjerte.

Iens Ludvig forteller om sitt lykkeligste øyeblikk som trener:

– Det handler om en 9-åring som hadde en ambisiøs pappa, men som ikke ville seile regatta. Jeg fikk henne imidlertid med på å være med i Askeroptimisten. Jeg vet ikke om hun seilte rundt alle rundingsmerkene, men hun kom begeistret tilbake og ropte da hun så meg:

«Iens Ludvig, Iens Ludvig – jeg fikk en venn der ute! Dette var gøy».

– Når en trener kjenner at man har vært med på å skape idrettsglede, det er da man føler at man har lykkes.

Og det er dette Trener 2-kurset – ungdomstrenerkurset  – handler om: Utdanne trenere som skal skape seilglede hos unge seilere.

Beskrivelse av Trener 2-kurset

Published in Forsiden
Tagged under
Trenerattesten tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem, og denne attesten må alle trenere ha. Det har Norges Idrettsforbund bestemt.

Idretten har vedtatt at den skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktivitetene, skal tilrettelegge for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren. De skal også ha kunnskap om hvordan de best kan ivareta hver enkelt utøvers helse, miljø og sikkerhet. Dette er hva bidrar «Trenerattesten» til.

Til alle trenere: Mandag 24. januar kl 19:30 – 20:30 arrangeres det en informasjonskveld om Trenerattesten på Teams.

På idrettstinget i 2021 ble det bestemt at «Trenerattesten» skal være obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem, og den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Trenerattesten har en løsning som gir seilforeninger oversikt over egne trenere, inkludert enkel oversikt over alder- og kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere som har fullført Trenerattesten – og hvilke trenere som har fremvist politiattest.

Sammen med Norges Idrettsforbund inviterer Norges Seilforbund derfor til en informasjonskveld på Teams om trenerattesten, samt hvordan attesten skal brukes både for trenerne og for treneransvarlige i seilforeningene

Informasjonskvelden foregår mandag 24 januar kl 19:30 – 20:30Inngang til Teams-møtet har du her.

Du kan dessuten lese mer om «Trenerattesten flere steder:

– Jeg vil også minne om at seminaret «Seksuell trakassering», som gikk i 21. november 2021 er obligatorisk for alle seiltrenere. Det vil komme mer informasjon om hvordan de som ikke hadde muligheten til å delta på seminaret, skal få denne delen godkjent, sier Emilie Kathrin Vabø, som er utdanningsanasvarlig i Norges Seilforbund.

Mer om seminaret kan du lese på NSFs nettside. Selve seminaret er lagt ut på NSFs Youtube-kanal og kan sees der.

Published in Forsiden
tirsdag, 02 november 2021 12:27

Vil du bli trener? Kursene starter nå!

To viktige trenerkurs er rett rundt hjørnet. Det er ledige plasser og det er fortsatt mulig å melde seg på til begge kursene. Trener 1-kurset starter 15. november og trener 2-kurset 8. november.

15. november starter det første av tre trener 1-kurs denne vinteren. Målet med dette kurset er å utdanne trenere som kan fungere rundt om i de lokale seilforeningene.

– Som ferdigutdannet trener 1 skal du kunne fungere som ansvarlig klubbtrener for nybegynnere (7 år +) opp til viderekommende og unge regattaseilere (10–14 år), heter det i beskrivelsen av kurset.

Kurset foregår digitalt på Teams i økter á tre timer fra kl 18 til 21 de seks kveldene det går over. Den første bolken foregår 15., 16., 17 og 18. november og den andre 23. og 24. november.

For å delta må man ha fylt 15 år i år og ha god jolle-, skiff- eller bretterfaring eller annen inngående seilerfaring. Etter kurset følger egenstudier og praksis før man er ferdig utdannet.

Kurset ledes av Emilie Kathrin Vabø og påmelding skjer på Min Idrett

Se for øvrig hele NSFs kursoversikt

Trener 2-kurs starter 8. november

Trener 2-kurset igangsettes allerede 8. november. Det løper igjennom hele vinteren der kandidatene skal igjennom ulike temaer. Kurset strekker seg over 60 kurstimer, og kandidatene må sette av minst 30 timer til egenstudier. Kandidatene må ha fylt 17 år i år og ha gjennomført trener 1-utdannelsen. I tillegg kreves at man har hatt minimum 90 timers praksis.

En ferdigutdannet Trener 2 skal kunne ha ansvaret for ungdomsseilere fra 12/13 til 16/17 år som ønsker å utvikle seg til nasjonalt toppnivå i sine klasser, og etter endt utdanning skal deltagerne ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og konkurransesituasjonen. Påmelding skjer på Min idrett.

Det første temaet som står på kursplanen og som starter 8. november kl 18:00, er mental treningslære, som innbefatter coaching, pedagogikk, idrettspsykologi, kommunikasjon og treningsplanlegging.

Denne bolken fortsetter 9., 15., 16. og 22. november fra kl 18:00 til 21:30.

Det videre programmet er:

Fysisk Treningslære

14. januar (kl 17:00–20:00), 15. januar (kl 09:00–17:00) og 16. januar (kl 09:00–16:00). Foredragsholdere vil være Frank Kirkeland, Iens Ludvig Høst, Anette Melsom Myhre og Eirik Verås Larsen.

Arrangementsadministrasjon (inkl «arrangør»):

01., 02., 08., 09. og 10. februar (15. februar reservedag). Alle dager kl 18:00–21:30 på Teams. Foredragsholdere: Henrik Wigers Larsen, Emilie Kathrin Vabø og Iens Ludvig Høst.

Kappseilingsreglene, dommer/banedommer, protester og høringer:

14., 15., 21., 22. og 23. mars.  Alle dager kl 18:00–21:30 på Teams.

Praksis:  

01.–3. april NSF vårsamling.  (fredag 1700-2100 – lørdag 0900-2100, søndag 0800-1700)

Praksisen innbefatter coaching, arrangement, banedømming, protestkomité og høringsspill.

Les mer om Trener 2-utdanningen.

Published in Forsiden
Side 1 av 3