Samarbeidspartnere

Helly Hansen har vært NSFs hoved-
samarbeidspartnere i en årrekke. Helly
Hansen leverer kvalitetsklær og utstyr
til våre landslag og bidrar økonomisk til
NSFs engasjement når det gjelder både
topp- og breddeseiling.

Gå til Helly Hansen

Robline leveres høykvalitets tauverk til
landslagsseilere og seilsportligaen samt
økonomisk støtte til forbundets arbeid.

Gå til Robline

Ambera en ny, norsk eiendomsaktør som skal utvikle
fremtidens boform. De tilbyr norske seilere muligheter
for et nytt bo-konsept i både inn og utland. I tillegg
støtter de utviklingen av norsk seilsport gjennom
økonomiske bidrag til NSF

Til Ambera

Watercircles tilbyr norske seilere gode forsikrings-
muligheter for båt og andre eiendeler til gunstige
betingelser og med personlig service. I tillegg støtter
de utvikling av norsk seilsport gjennom økonomiske
bidrag til NSF.

Til Watercircles

Leverandørpartnere

Garmin leverer quatix smartklokker til utøverne på landslaget.
Med dem kan de loggføre all trening og konkurranser på vannet.
Det gir innsikt i hvor stor belastning det er å seile regatta og den
fysiologiske påvirkningen en enkelt seiløkt har. Med presise målin-
ger treffer vi godt på kvalitet og mengde av treningen.

Training Peaks leverer en gjennomarbeidet treningsdagbok til
landslagtrenere og utøvere. Den gir mulighet til å trekke ut avan-
serte analyser av trening og planlegge kommende perioder med
trening. Flere trenere kan være koblet til samme utøver. Det gir
god totaloversikt med utøveren i sentrum. Utøveren bestemmer
hvem som har tilgang til sine data.

Konsis er et kommunikasjonshus lokalisert sentralt i Oslo. Med et stort trykkeri, kreativt designbyrå, interiørarkitekter, samt foto og digitale tjenes-
ter kan Konsis levere det meste innen trykk og grafiske tjenester.

HoldHavetRent partnere

Karün lager briller som kan tjene som et symbol på en annen måte og en annen logikk å se verden på. I stedet for den vanlige lineære utviklingen og produksjonen, jobber Karün for å bygge hele verdikjeden sin på en sirkulær og regenerativ modell. De om- taler seg selv som en gruppe lidenskapelige mennesker som tror at man kan endre måten vi samhandler med planeten vår på.

Franzefoss Minerals er blant landets ledende selskaper innen kalk. Det er en familiebedrift som har vokst til å bli et konsern, og Fran- zefoss Minerals er en produsent som tenker bærekraft i alt vi gjør.

Braathen Eiendom er et eiendomsselskap som konsentrerer seg om få, men store profilbygg med den riktige beliggenheten i de rette segmentene. Braathen Eiendom støtter

Støtte og bidragspartnere