Antidoping i seiling

Norges Seilforbund har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte seilsporten i Norge.
NSF er sertifisert som Rent Særforbund og er tilsluttet WADAs antidopingregelverk.
Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NSF ved Norges Idrettsforbund har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

Samtykke for mindreårige

Samtykke fra foresatte til mindreårige toppidrettsutøvere må sendes inn til ADNO  - skjema her: Samtykke | Antidoping Norge
Definisjon av toppidrettsutøvere (nasjonale og internasjonale) her: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge

 

Medisinske fritak
 • Toppidrettsutøvere som skal bruke legemiddel som inneholder stoff på dopinglisten må søke om medisinsk fritak.

 • Utøvere som ikke er definert som toppidrettsutøvere skal bare søke om medisinsk fritak dersom ADNO ber om det - i praksis etter en positiv dopingprøve.

 • Toppidrettsutøvere (definert av ADNO): Deltagere på seniorlandslag i alle grener for hhv. kvinner og menn. Hentet fra: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge

  NB: Utfordrerlandslaget i Seiling regnes med pga felles samlinger med seniorlandslaget fram til en viss tid før OL.

 • Utøvere som bruker legemiddel som inneholder stoff på dopinglisten må likevel - uansett nivå - oppfylle kriteriene for medisinsk fritak.

 • Utøvere tar kontakt med ADNO dersom de er usikre på om de skal søke eller trenger hjelp til søknaden via post@antidoping.no eller telefon 09765 (fra Norge)/+47 917 21 753 (fra utlandet).

Digitale tilbud
Handlingsplan for antidoping

For at Norges Seilforbund skulle få statusen Rent Særforbund, har NSF måttet utarbeide en forpliktende handlingsplan. Handlingsplanen berører alle parter i oganisasjonen og NSFs tilsluttede seilforeninger. Den inneholder hovedkapitlene:

Bakgrunn

 • Modell for implementering
 • Landslag
 • Ungdomsseiling
 • Arrangementer
 • Ansatte, styre, komiteer og utvalg
 • Seilforeninger
 • Trenere og trenerutvalg
 • Kommunikasjon

Handlingsplanen kan lastes ned i sin helhet:

NSFs Handlingsplan for Antidoping.pdf

Det er også utarbeidet en beredskapsplan for hvordan en eventuell dopingsak skal håndteres av Norges Seilforbund og den seilforeningen utøveren(e) måtte tilhøre.

Rent Idrettslag er et forebyggende program fra Antidoping Norge som gjennomføres på 1-2 timer. Man samler klubbens styre og gjerne noen representanter for trenere/ledere/utøvere, og går gjennom seks diskusjonsoppgaver (Diskusjonsoppgaver.pdf). I fleridrettslag er det seilestyret som samles – og seilegruppa som blir Rent IL. Til slutt velger man tiltak, og får tilgang til materiell som kan brukes i det forebyggende arbeidet. Les mer her: Forside | Rent idrettslag

Sjekk hvilke som allerede er Rent IL her: Alle idrettslag | Rent idrettslag(velg "Norges Seilforbund").

Sertifiseringen er gyldig i to år, og høyre kolonne i oversikten viser utløpsdato for sertifiseringen.