Antidoping i seiling

Norges Seilforbund har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte seilsporten i Norge.
NSF er sertifisert som Rent Særforbund og er tilsluttet WADAs antidopingregelverk.
Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NSF ved Norges Idrettsforbund har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

NSF er rent særforbund

Norges Seilforbund har fått status som rent særforbund. Det innebærer både goder og plikter.

​Tirsdag 4. desember fikk generalsekretær Per Christian Bordal og sportssjef Rigo de Nijs overrakt det synlige beviset på at Norges Seilforbund nå har fått statusen «Rent særforbund». Det innebærer en del plikter og tiltak som seilforbundet må igangsette. På den annen side vil NSF med denne statusen fortsette å få økonomiske tildelinger knyttet til dette fra Norges Idrettsforbund.

Arbeidet ble påbegynt for cirka et år siden.

– Jeg synes det har vært en god prosess. Vi har fått belyst hvilke risikofaktorer og utfordringer innen doping som er knyttet til seiling, sier Linda Olsen i Antidoping Norge.

Arbeidet har resultert i en handlingsplan som Norges Seilforbund selv har utviklet og som forbundet nå må følge.

– Ja, det er nå arbeidet begynner, sier Per Christian Bordal.

– Det viktigste for et forbund er å øke kunnskapen og bevisstheten rundt dette med doping i alle organisasjonsledd. De farene som kanskje først og fremst kan berøre seilere, er de som knyttet til forurensete kosttilskudd og medisiner som kan inneholde forbudte stoffer. Vi er veldig glade for at Norges Seilforbund er med på dette arbeidet, sier Olsen.


Helt rene landslagsseilere


Handlingsplanen inneholder punkter som berører hele organisasjonen, fra landslagsutøvere til regatta-arrangører. Planen vil om kort tid bli tilgjengelig på seilforbundets nettsider.

Landslagsseilerne er kanskje den gruppen antidoping angår aller mest, og alle landslagsseilere og hele støtteapparatet rundt laget skal nå gjennomføre e-opplæringskurset «Ren utøver».

Ingen norske seilere er noensinne blitt tatt i dopingkontroller.

– Og målet er at det heller aldri skal skje, så derfor er det viktig at landslagsseilerne setter seg godt inn i dette, slik at ingen gjør noen tabber, sier Bordal.

I internasjonal seiling har det vært noen svært få doping-saker.


Obligatorisk ved påmelding


Doping-arbeidet angår imidlertid ikke bare de aller beste seilerne. Alle som melder seg på et norgescup-arrangement, må fra og med neste år huke av for at de har satt seg inn i antidoping, og skippere om bord i båter med mannskap må huke av at de skal informere mannskapet sitt om regelverket rundt det å være «Ren utøver».

Regatta-arrangørene må på sin side innføre et obligatorisk punkt om antidoping i sin innbydelse (Notice of race) i alle regattaer.

– Vi oppfordrer dessuten alle seilforeningene til å bli sertifisert som «Rent idrettslag». Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy, sier Per Christian Bordal.

En revidert versjon av Rent idrettslag vil bli lansert i 1. kvartal i 2019 og vil være tilgjengelig på nettsiden til Antidoping Norge.

Handlingsplan for antidoping

For at Norges Seilforbund skulle få statusen Rent Særforbund, har NSF måttet utarbeide en forpliktende handlingsplan. Handlingsplanen berører alle parter i oganisasjonen og NSFs tilsluttede seilforeninger. Den inneholder hovedkapitlene:

Bakgrunn

  • Modell for implementering
  • Landslag
  • Ungdomsseiling
  • Arrangementer
  • Ansatte, styre, komiteer og utvalg
  • Seilforeninger
  • Trenere og trenerutvalg
  • Kommunikasjon

Handlingsplanen kan lastes ned i sin helhet:

NSFs Handlingsplan for Antidoping.pdf

Det er også utarbeidet en beredskapsplan for hvordan en eventuell dopingsak skal håndteres av Norges Seilforbund og den seilforeningen utøveren(e) måtte tilhøre.