Antidoping i seiling

Norges Seilforbund har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte seilsporten i Norge.
NSF er sertifisert som Rent Særforbund og er tilsluttet WADAs antidopingregelverk.
Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NSF ved Norges Idrettsforbund har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

Medisinske fritak
 • Toppidrettsutøvere som skal bruke legemiddel som inneholder stoff på dopinglisten må søke om medisinsk fritak.

 • Utøvere som ikke er definert som toppidrettsutøvere skal bare søke om medisinsk fritak dersom ADNO ber om det - i praksis etter en positiv dopingprøve.

 • Toppidrettsutøvere (definert av ADNO): Deltagere på seniorlandslag i alle grener for hhv. kvinner og menn. Hentet fra: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge

  NB: Utfordrerlandslaget i Seiling regnes med pga felles samlinger med seniorlandslaget fram til en viss tid før OL.

 • Utøvere som bruker legemiddel som inneholder stoff på dopinglisten må likevel - uansett nivå - oppfylle kriteriene for medisinsk fritak.

 • Utøvere tar kontakt med ADNO dersom de er usikre på om de skal søke eller trenger hjelp til søknaden via post@antidoping.no eller telefon 09765 (fra Norge)/+47 917 21 753 (fra utlandet).

Digitale tilbud
Handlingsplan for antidoping

For at Norges Seilforbund skulle få statusen Rent Særforbund, har NSF måttet utarbeide en forpliktende handlingsplan. Handlingsplanen berører alle parter i oganisasjonen og NSFs tilsluttede seilforeninger. Den inneholder hovedkapitlene:

Bakgrunn

 • Modell for implementering
 • Landslag
 • Ungdomsseiling
 • Arrangementer
 • Ansatte, styre, komiteer og utvalg
 • Seilforeninger
 • Trenere og trenerutvalg
 • Kommunikasjon

Handlingsplanen kan lastes ned i sin helhet:

NSFs Handlingsplan for Antidoping.pdf

Det er også utarbeidet en beredskapsplan for hvordan en eventuell dopingsak skal håndteres av Norges Seilforbund og den seilforeningen utøveren(e) måtte tilhøre.