Hva er Manage2Sail?

Manage2Sail er et komplett regattahåndteringssystem for påmelding, betaling deltageradministrasjon/kommunikasjon, resultater, elektronisk oppslagstavle, regel 42 og protestbehandling. Det er NSFs foretrukne regattaadministrasjonsytem. Ønsker din forening å starte opp med Manage2sail eller trenger kursing, så ta kontakt med per.boymo@seiling.no

Videoer

M2S - Sette opp stevne

M2S ORM Resultater

M2S ORM Oppslagstavle