Arrangør

Diplom Sommerleir
Download ( pdf )
RS FEVA SPESIELLE REGLER FOR NORGES-CUP 2022
Download ( pdf )
Appendiks TS - seiling i trangt farvann
Open document (pdf)
Alternativ startstraff - testregel
Download ( docx )
APPENDIKS UF direktedømt fleet-seiling
Download ( docx )
Protestskjema Søknad om høring
Download ( docx )
Protestskjema PK avgjørelse
Download ( docx )
Appendiks LG - Norsk seilingsbestemmelse mal
Download ( docx )