Arrangør

Appendiks TS - seiling i trangt farvann
Open document (pdf)
Alternativ startstraff - testregel
Download ( docx )
APPENDIKS UF direktedømt fleet-seiling
Download ( docx )
Protestskjema Søknad om høring
Download ( docx )
Protestskjema PK avgjørelse
Download ( docx )
Appendiks LG - Norsk seilingsbestemmelse mal
Download ( docx )
Appendiks KG - Norsk Kunngjøring mal
Download ( docx )
Veiledende satser dommere og kursholdere
Download ( pdf )