lørdag, 01 juni 2019

Lange linjer på NSFs styremøte

Written by
​STYREMØTE: Det nye styret i Norges Seilforbund, valgt på seiltinget i mars, møtes til sitt første styremøte helgen 4. og 5. mai. ​STYREMØTE: Det nye styret i Norges Seilforbund, valgt på seiltinget i mars, møtes til sitt første styremøte helgen 4. og 5. mai. Morten Jensen

Kommende helg skal det nye styret i Norges Seilforbund ha sitt første styremøte. Det skjer i Bergen og mye står på agendaen.

​– Ja, vi skal ha et helt døgn sammen der vi blant annet skal diskutere de store linjene fremover, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

En rekke temaer vil stå på dagsorden, når president Jørgen Stang Heffermehl samler det nye mannskapet sitt for første gang. Et av dem er etablering av et bredde- og rekrutteringsutvalg.

– Det er vel egentlig snakk om gjenopprettelse av dette utvalget, påpeker Bordal.

Han var tidligere ansatt som bredde- og rekrutteringsansvarlig i seilforbundet, men da han ble konstituert som generalsekretær, måtte han skyve dette arbeidet noe til side. Det betød at den planmessige innsatsen rettet mot bredden ble redusert til hva Bordal rakk å gjøre. Nå ønsker styret å få rammene rundt dette viktige arbeidet på plass igjen.

– Vi skal finne medlemmer til utvalget og diskutere hvilket mandat det skal ha.

Nye rammer rundt seiltinget

Per Christian Bordal forteller videre at det nye styret også skal gå igjennom erfaringene fra det siste seiltinget. Faktum er at det var dårlig oppslutning om det, og Jørgen Stang Heffermehl inviterte allerede i åpningstalen sin til innspill til hvordan fremtidige seilting bør gjennomføres.

– Lavt fremmøte kan jo tolkes på flere måter. Det kan være fordi alle er tilfredse og at det er orden og ro i rekkene. Eller det kan være et signal om manglende engasjement.

Per Christian Bordal tror det kanskje kan være en kombinasjon, i tillegg til at formen på seiltinget kanskje mangler appell.

– Vi vil nok se på hvordan vi kan kombinere et faglig spennende innhold slik vi har det på klubbkonferansen, med det formelle som et seilting krever, tror han.

Norges Seilforbund 50 år
Til neste år er det 50 år siden Norges Seilforbund ble etablert, og det vil bli markert. Dette er et punkt på styremøtet i Bergen, der man vil lufte tanker og ideer om hvordan jubileet skal feires.

Et annet punkt på agendaen er at Norges Idrettsforbund holder ting 24. til 26. mai, og Norges Seilforbund må blant annet ta stilling til hvilken presidentkandidat de vil gå inn for. Slik det ser ut per i dag er det tre kandidater å velge blant; Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og sittende president, Tom Tvedt.

Styret skal bestemme seg for hvem av dem de vil støtte.

Livet etter OL 2020
- Vi skal også snakke om veien videre for forbundets markedsarbeid og begynne å planlegge en ny organisasjon etter OL i 2020. Alle trenerkontraktene opphører etter OL, så allerede nå må vi begynne å legge en plan for toppseilingen etter OL i Japan, sier Per Christian Bordal.

Under oppholdet i Bergen får det nye NSF-styret besøk av Hordaland Seilkrets og en rekke av seilforeningene i Hordaland. De er invitert til å komme med innspill til og synspunkter på seilforbundets arbeid.

– Det blir en åpen seanse der vi skal lufte ideer og tanker, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Media

{jpgremote}images/nyheter/20190317-122314_MJP.jpg{/jpgremote}