tirsdag, 16 februar 2021

Gjennomfør «Trenerattesten» og bli en god trener

Written by Per Bøymo
Trenerattest banner Trenerattest banner NIF
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud – uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten, som kan tas digitalt, tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.
Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine?

Logg inn på trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!