mandag, 31 mai 2021 16:18

Nye Covid-retningslinjer fra 31.mai

TETT I TETT: Tett, men ikke for tett... TETT I TETT: Tett, men ikke for tett... Foto:Morten Jensen
Mange er selvsagt lystne til å få startet regattasesongen og det skjønner vi godt. Men det er ennå smittevernsregler vi må forholde oss til. Her er de viktigste oppdateringene per 31. mai:

Det er mange lettelser for jolleseilere under 20 år som har en tilnærmet «normale» trenings- og konkurransevilkår nasjonalt. For kjølbåtseilere over 20 år er det fra og med 31. mai åpnet for arrangement for to om bord, forutsatt at arrangement er tillatt i den aktuelle kommunen.

Myndighetene og Norges Seilforbund betrakter en regatta som er åpen for påmelding for alle, som et arrangement. Såfremt man ikke har felles arrangement på land, at alle kommer til start fra egen havn og det ikke er noen samling etterpå, klarer en regatta å oppretteholde smittevern i henhold til forskriften. Dette er også i tråd med de råd og retningslinjer enkelte arrangører allerede har fått fra myndighetene i sine søknader.

Felles regel er 1-meteren. Den må alle klare å overholde om bord i båtene. Alle deltagerene bør også være underlagt samme vilkår.

Seilforbundet anbefaler at man i kungjøringen eller seilingsbestemmelsene tar inn en regel om at et brudd på 1 meters-regelen kan medføre straff (DP).

Oppdatert matrise her