torsdag, 24 november 2022

Fagseminar: Stevneadministrasjon i Manage2Sail

Written by Per Bøymo
MANAGE2SAIL: Første seminar i en rekke på tre i bruk av Manage2Sail starter 6. desember. MANAGE2SAIL: Første seminar i en rekke på tre i bruk av Manage2Sail starter 6. desember.
Som et tillegg til arrangør- og dommerseminarene settes også opp et seminar om stevnehåndtering i Manage2Sail. Første seminar starter 6. desember kl 18:30.

Dette er i utgangspunktet et fagseminar rettet mot regattakomiteer, resultatansvarlige og dommere, men det er åpent for alle.

Lisenssjekk blir viet oppmerksomhet

Seilforbundet har i samarbeid med programmere i Norge og Tsjekkia koblet sammen Mange2Sail med gyldige lisenser i 2022.
Dette gjør at seilerne nå kan legge inn sitt lisensnummer ved påmelding til en regatta, og at arrangørene kan sjekke hvilke deltagere som har gyldig lisens gjennom en funksjon i Manage2Sail. I et lisenspliktig arrangement er det arrangørene som skal kontrolleree om deltageren oppfyller vikårene for å delta.

For norgescuper og norgesmesterskap, der lisens er påkrevd for å delta, vil lisens-funksjonen bli påskrudd. Det betyr at ingen kan få meldt på seg selv eller noe mannskap uten å oppgi lisensnummeret.

Vi går igjennom oppsettet av dette og hvilke ting man som arrangør bør tenke på i sin kommunikasjon med sine deltagere.

Resultathåndtering

Det 2. av seminaret avholdes 7. februar og har fokus på resultathåndtering. Vi går igjennom alt fra synkronisering i portal, poengberegning til mer avanserte funksjoner som gruppeseiling med mer.

Online oppslagstavle

Siste seminar i rekken foregår 21. mars, og det tar for seg Manage2sails elekstonisk oppslagstavle. Vi går igjennom Oppslagstavlen for regattakomité og kommer også inn på hvordan protestkomiteen kan arbeide helt online gjennom Manage2Sail.

Alle seminarene forgår online på Zoom, og du finner påmelding til seminarene her.