onsdag, 12 februar 2020

NM-reglene er revidert og blitt lempet på

Written by
NM-MEDALJER: NSF håper at lempeligere NM-regler vil bidra til å bibeholde mangfoldet i seil-Norge. NM-MEDALJER: NSF håper at lempeligere NM-regler vil bidra til å bibeholde mangfoldet i seil-Norge. FOTO: Morten Jensen
Nå kreves det ikke lenger 20, men 15 båter for å få godkjent NM i de fleste klassene. NM-reglene har gjennomgått en omfattende revisjon, og kravene er lempet på.

Med en erkjennelse om at norgesmesterskapet er høydepunktet i mange klasser og representerer hovedpulsåren i mange lokale seilmiljøer, besluttet styret i Norges Seilforbund på sitt styremøte i begynnelsen av februar å lempe på kravene med hensyn til deltagelse. Reglene er dessuten gjennomgått en vesentlig revisjon.

– NM-reglene er blitt klattet på med små og store endringer opp igjennom årene, noe som har bidratt til at de ikke har vært helt konsistente og sammenhengende fra første til siste paragraf. Derfor har vi hatt en skikkelig gjennomgang av reglene og revidert mye av teksten, forteller Thomas Kresse, som har vært med på dette arbeidet.

Fra 20 til 15 båter

For de fleste er det imidlertid at kravet til antall båter for å få et NM godkjent er senket, som er den største nyheten. For klassene som tidligere hadde 20 båter eller seilbrett som minimum, er dette tallet nå senket til 15. For klasser med seks eller flere seilere om bord, som i praksis vil si ORCi-NM, er kravet nå 10 båter. De øvrige NM-klassene er uendret. 

– Vi har kikket litt mot våre nordiske naboland og sett at de har lavere krav en oss. Styret ser det også som viktig å bevare mangfoldet i seil-Norge, og har erkjent at NM-arrangementene rundt om i landet er en viktig breddeaktivitet i så henseende. Så får vi se om de nye NM-kravene vil føre til større mangfold og større bredde, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Det vil si at følgende minimum-antall nå gjelder:

 OL-klasser  5 båter
 Dame-NM 15 båter
 Rene dameklasser  15 båter
 Båter som seiles av et mannskap på seks eller mer  10 båter
 Alle andre klasser  15 båter

I tillegg til disse minimumskravene til deltagelse må de som deltar, representere minst tre forskjellige seilforeninger. Forstatt gjelder regelen om at en klasse som et år ikke har et stort nok antall startende båter, likevel får NM dersom klassen har klart NM-kravet i to av de tre forutgående årene. Deltar det færre enn 10 båter(for OL-klassene gjelder tallet: 5), vil ikke mesterskapet under noen omstendighet få status som et NM.

Dersom det deltar mer enn 81 båter

NM-reglene har også en pasus den andre veien:  

«Antallet startende båter/brett er ubegrenset inntil klassen har hatt mer enn 81 startende i et NM. Deretter skal antallet startende båter ikke overstige 81 (80 + forrige års mester). »

Med andre ord – deltar det for eksempel 100 båter i et NM i år, blir deltagelsen til neste år begrenset til 81 båter og det må være kvalifiseringsseilaser for å fylle det antallet. Dette har vært en regel som har eksistert i mange år, men som sjelden er aktuell å anvende. I 2014 deltok det 107 Expresser i NM i Oslo, men med «bare» 50 påmeldte til NM i 2015 var det aldri aktuelt med uttagningsseilaser til det mesterskapet. Det var vel heller ingen som tenke på det den gangen...

Gjennom tidene er det kun i Optimist og Europajolle det noen gang er blitt avhold uttagningsseilaser for å delta i NM.

En omfattende revisjon

At det er blitt foretatt en fullstendig revisjon av NM-reglene innebærer en helt ny og annen oppbygning av reglene enn tidligere.

 – Tidligere var NM-reglene en blanding av regler for deltagelse i NM og seilingsbestemmelser. Dette har vi nå ryddet opp i slik at seilingsbestemmelser for henholdsvis «fleet race» og «ligaformatet» er lagt til som appendikser til slutt, sier Thomas Kresse.

En klasse kan velge å arrangere NM etter ligaformatet – det var en ny bestemmelse som kom i 2019 – og da vil det ikke være antall båter som gjelder, men antall lag.

 – En innskjerpelse når det gjelder de nye NM-reglene, er at  lederen for protestkomiteen pålegges et ansvar for å følge med på at arrangøren følger NM-reglene før og under mesterskapet, sier Thomas Kresse. 

Søknad om å få arrangere NM må være innlevert før 1. juni året før det aktuelle mesterskapet skal arrangeres. 

Også norgescup-reglene er blitt revidert før årets sesong.

Du finner reglene her:


Regler for norgesmesterskap


Regler for norgescup