mandag, 15 mars 2021 10:07

Guro Steine er klar til å ta fatt

Written by
NY PRESIDENT: Guro Steine har overtatt ledervervet i Norges Seilforbund etter Jørgen StangHeffermehl. NY PRESIDENT: Guro Steine har overtatt ledervervet i Norges Seilforbund etter Jørgen StangHeffermehl. FOTO: Morten Jensen
Ved hjelp av en tydelig strategi- og handlingsplan, et sterkt styre med bred kompetanse og et utbredt samarbeid med administrasjonen ønsker NSFs nyvalgte president, Guro Steine, å føre NSF-skuta videre på stø kurs.

Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening ble valgt til Norges Seilforbunds nye president på seiltinget 13. mars. Hun var foreslått som arvtager til president Jørgen Stang-Heffermehl av valgkomiteen, og hun fikk også med seg hele styret som valgkomiteen hadde innstilt. Det kom ingen benkeforslag på andre navn.

Det betyr at det nye styret i Norges Seilforbund har denne sammensettingen:

  • President: Guro Steine, Drøbaksund Seilforening (4 år)
  • 1. visepresident: Ole-Petter Pollen, Moss Seilforening (2 år)
  • 2. visepresident: Inge Bøen, Ålesunds Seilforening (4 år)
  • Styremedlem: Kirsti Pettersen, Soon Seilforening (4 år)
  • Styremedlem: Anne Moe Nikolaysen, KNS (4 år)
  • Styremedlem: Marthe Enger Eide, Bærum Seillforening (4 år)
  • Styremedlem: Håvard Katle Fjon, Stavanger Seilforening (4 år)
  • Varamedlem: Nina Myhre, KNS (2 år)
  • Varamedlem: Leif C. Middelthon, Stavanger Seilforening (2 år)

– Dette er en oppgave jeg gleder meg til, men det er også med stor ydmykhet jeg påtar meg ansvaret med å lede NSF-skuta videre, sa den nyvalgte presidenten da seiltinget ble avsluttet.

– Men å være leder betyr heldigvis ikke at man skal kunne alt alene. Det viktigste er å omgi seg med mennesker som kan mer enn en selv.

Nytt styre er godt sammensatt

Guro var derfor både glad og fornøyd med det nye styret hun har fått med seg. Hun mener det innehar den nødvendige kompetansen, bredden, dybden og kreftene som skal til for at de skal kunne gjøre den jobben som trengs for å videreføre det arbeidet det sittende styret har gjennomført.

Det avtroppende styret med Jørgen Stang-Heffermehl ved roret vil kanskje aller mest bli husket for den store, økonomiske snuoperasjonen som er blitt gjort i løpet av de fire siste årene. Fra å stå på vaklende økonomisk grunn da Jørgen & co overtok, kan Guro Steine og hennes styre nå overta et solid forbund med god kontroll og et sunt regnskap.

Den nyvalgte presidenten er innforstått med at hun nå leder et forbund og en aktivitet med lange tradisjoner. Seilsporten oppstod i Norge allerede på 1800-tallet, og i de siste 50 årene har Norges Seilforbund vært ansvarlig for å samle all seilsportsaktivitet i Norge.

Viktig å strekke seg mot nye mål

– Det er viktig å ha solide røtter, men det er også viktig at treet som utgjør seil-Norge, skyter nye skudd og strekker seg mot nye mål.

Hun pekte på at seiltinget nettopp hadde vedtatt en tydelig strategi- og handlingsplan for den kommende perioden. Planen er omredigert og er blitt tilført mye nytt i forhold til den gamle, og den skisser opp klare mål og handlinger for et nye styret. Under behandlingen på seiltinget ble den justert noe og tilført noen nye punkter.

– Med utgangspunkt i denne planen ser jeg frem til at vi sammen skal bringe seilsporten videre mot visjonen om å skape seilglede for alle – i et rent hav, sa hun.

Mye ros til avtroppende president

  MJP6786
 KORONA-HILSEN: Avtroppende president Jørgen Stang-Heffemehl blir takket av av nyvalgt president, Guro Steine, med meterlang avstand på ekte koronavis. FOTO: Morten Jensen

Jørgen Stang-Heffermehl ble takket for sitt store engasjement og store arbeid som han har nedlagt for Norges Seilforbund.

– Jeg vil takke Jørgen for det store engasjementet i vervet som president gjennom fire år. Jeg er kanskje den som aller best vet hvor mye tid han har brukt på dette, sa generalsekretær Per Christian Bordal, som har samarbeidet nært med ham.

Han trakk frem Jørgens egenskaper som en varm, rolig og varsom leder, som også kunne være bestemt og myndig.

– Jeg er imponert over måten han balansert disse egenskapene på, sa Bordal, som selv fikk takk og ros av den avtroppende presidenten som en person med dyp innsikt i seiling og med stor arbeidskapasitet. Blant annet.

– Jeg har jo holdt på med seiling fra jeg var barn, og det å være president var min måte å gi noe tilbake til sporten på. Disse fire årene har vært en usedvanlig hyggelig periode i livet mitt, sa Jørgen Stang Heffermehl.

Tar fatt med en gang

Det nye styret trådte i kraft umiddelbar og hadde sitt første styremøte allerede 10 minutter etter at seiltinget var avsluttet. Og som selve tinget, foregikk også styremøtet digitalt. Av- og påtroppende president var de eneste fra styrene som var fysisk til stede da seiltinget ble avviklet i kantinen til Norges Idrettsforbund lørdag 13. mars.