lørdag, 03 april 2021

Nå kan det søkes om Equinor-støtte

Written by
FIKK STØTTE: Larvik Seilforening fikk 100 000 kroner i støtte fra Equinor til innkjøp av Optimist-joller. FIKK STØTTE: Larvik Seilforening fikk 100 000 kroner i støtte fra Equinor til innkjøp av Optimist-joller. FOTO: Geir Thorstensen/Østlands-posten
To ganger i året deler Equinor ut midler til gode formål til prosjekter som omfatter barn, ungdom og studenter innen kategoriene idrett, kultur og utdanning. Nå er det tid for å søke.

Du kan søke om midler til små eller store prosjekter, og Equinor deler ut to summer – 10 000 eller 100 000 kroner – til de prosjektene som får tommelen opp. Prosjektene må handle om barn og ungdom under 25 år; det er det viktigste kriteriet. 1. april åpnet årets første søkeperiode, og den varer frem til 30. april. Neste «vindu» for å søke er 1. til 30. september.

« Vi i Equinor vet at det finnes titusenvis av gode formål der ute som gjør en stor forskjell i livene til barn, ungdom og studenter. Bak alle disse gode formålene og flotte organisasjonene står det tusenvis av foreldre og frivillige som steker vafler, rigger utstyr, er trenere og som alle bruker mye av sin fritid for at andre skal ha et godt tilbud. Vi ønsker å gi enda mer tilbake til alle disse gode formålene», skriver Equinor selv om støtteordningen.

Tema samarbeid

For å søke om 100 000 kroner er det en del kritierier, og hver søkeperiode har et tema. Temaet for søkeperioden 1.–31. april er «samarbeid».

«Vi tror at det å samarbeide for å skape en bedre hverdag for barn og ungdom er viktigere enn noen gang med tanke på hvordan pandemien har lagt begrensinger på sosialt liv og aktiviteter det siste året.  Vi håper at de tildelingene vil gir i denne perioden vil glede tusenvis av mennesker over hele landet», skriver Equinor.

For å søke om 10 000 kroner, behøver ikke det som det søkes om midler til, handle om samarbeid.

Støtte til reise- og opphold er noe av det Equinor ikke gir støtte til. Ei heller til bygninger og vedlikehold. Utstyr til aktivitet, er imidlertid innenfor, og i forrige periode fikk for eksempel Larvik Seilforening 100 000 kroner til innkjøp av Optimist-joller.

Personlige søknader til privatpersoner får også tommelen ned – søknaden må inkludere en forening eller klubb med eget organisasjonsnummer.

Les mer om Equinors støtteordning.