mandag, 21 juni 2021

Aktiv kurssesong har gitt mange nye trenere

Written by
TRENER 3: Bjørnar Erikstad har selv bidratt under vinterens fagseminarer og han er nå i gang med sin trene 3-utdannelse sammen med Mathias Mollatt. TRENER 3: Bjørnar Erikstad har selv bidratt under vinterens fagseminarer og han er nå i gang med sin trene 3-utdannelse sammen med Mathias Mollatt. FOTO: Morten Jensen
Koronapandemien har ikke lagt noen demper på seileres lyst til å utdanne seg. Snarere tvert i mot. Med Teams på nett har mange fått sin trenerutdannelse i løpet av det siste halvåret.

«Det store kompetanseløftet» har vært mantraet til Norges Seilforbund helt siden koronapandemien startet og så lenge den har vart. Unntakstilstanden er blitt forsøkt brukt og utnyttet til noe konstruktivt – blant annet å utdanne trenere og tilføre seilere og tillitsvalgte kunnskap, og primus motor i dette arbeidet har vært Iens Ludvig Høst. Bruk av den digitale plattformen Teams har gjort det mulig å nå seilere, elever og trener-kandidater over hele landet.

Og det er litt av en oppsummering han kan by på når det gjelder resultater etter kurssesongen 2020/21.

97 nye trenere

Nå i juni og i forkant av alle sommer-campene som starter for fullt nå, fikk 26 seilere, de fleste unge, sin assistenttrenerutdannelse. Kurset var spesielt rettet mot det å inneha en assistentjobb under sommer-campene, og innholdet i «Peiling på seiling for sommer-camper» hadde en sentral plass i kurset.

I løpet av vinteren har det vært tre forskjellige Trener 1-kurs. De har resultert i hele 61 nye trenere som nå skal ut for å praktisere.

Ti trenere– fire jenter og seks gutter – har gitt seg i kast med sin Trener 2-utdannelse i år og er i gang.

– Det er et spennende og bredt sammensatt kull med mangeartet erfaringer og bakgrunner, sier Iens Ludvig.

De har vært igjennom mental og fysisk treningslære, arrangement- og arrangørutdanning samt regelkurs og dommerutdanning. Kursholdere har vært Iens Ludvig Høst, Frank Kirkeland, Anette Melsom Myhre, Henrik Wigers Larsen og Karl Petter Haugen. I tillegg har Trener 2-kandidatene fulgt alle fagseminarene som er blitt avholdt i vinter. 

Fagseminarer med mange eksperter

Fagseminarene som har vært åpne for alle, fungerer også som etterutdanning for trenerne, og de er en nyhet av året. Under disse seminarene gjøres det, ved hjelp av eksperter og toppseilere i klassen, dypdykk i enkeltklasser med tanke på trimming og teknikk. Denne vinteren er 29er, Laser, WASZP, iQfoil og Optimist blitt gjennomgått i detalj. I tillegg har det vært et seminar om treningslære. Seminarene har samlet fra 35 til 120 deltagere.

Kursholdere har vært:

  • 29er - teknisk trening: Måns Hallström, Mathias Berthet, Alexander Franks-Penty.
  • Advanced Laser technique: Anton Garotte, Line Flem Høst, Hermann Tomasgaard og Peer Moberg
  • Treningsplanlegging: Frank Kirkeland og Anette Melsom Myhre
  • WASZP – Teknisk trening: Alexander Dahl Høgheim og Bjørnar Erikstad
  • IQfoil: Lukasz Grodzicki
  • Optimist – teknisk trening: Mathias Mollatt, Bjørn Forslund og Fredrik Lööf

Trenere på høyeste nivå

To trenere er for tiden i gang med å utdanne seg på høyeste nivå, Trener 3. Det er Bjørnar Erikstad og Mathias Mollatt.

– De arbeider med et kjempespennende prosjekt som handler om digitalisering av trening, De bygger opp metodikk og didaktikk til å utnytte droner, kameraer, tracking og sensorer i trening.  Det er et stort prosjekt og det forventes ikke avsluttet for i løpet av neste utdanningssesong., sier Iens Ludvig Høst.