onsdag, 04 august 2021

Ansvarsforsikring i båt er like viktig som i bil

Written by
ANSVARSFORSIKRING: Har du ikke tegnet ansvarsforsikring, kan det gi kostbare overraskelser. ANSVARSFORSIKRING: Har du ikke tegnet ansvarsforsikring, kan det gi kostbare overraskelser. FOTO: Maryland Department of Natural Resource
Ansvarforsikring er en pliktig del av bilforsikringen, men i båt er det frivillig. Har du ikke tegnet ansvarforsikring, kan du imidlertid risikere å måtte betale dyrt. 

CleanShot 2021 04 15 at 16.42.142xDen norske skjærgården er i sommer blitt fylt opp av båter, og med dem er det også kommet mange ferske båteiere og båtførere som gjerne er vant med å forholde seg til bestemmelser og praksis som gjelder på land. Noe som imidlertid er viktig å vite, er at man i dag ikke er pliktig til å tegne ansvarsforsikring på egen båt, i motsetning til på bil hvor dette er lovpålagt. Men har man ikke tegnet ansvarsforsikring på sjøen, kan det by på kostbare overraskelser.

Det er vesentlige forskjeller mellom de reglene som gjelder for ansvar for en båteier/-fører sammenlignet med en bileier. For bil gjelder et rent objektivt ansvar. Det pålegger bileier og dennes ansvarsforsikringsselskap et ansvar uten skyld dersom bilen forårsaker en skade på en tredjemanns eiendom eller person. Med andre ord trenger ikke skadelidte å kunne dokumentere en uaktsom handling eller unnlatelse hos bileier for å kunne fremme et krav.

Når det gjelder båt, er det annerledes. For å kunne holde en skadevolder ansvarlig, må denne ha utvist en uaktsom handling eller unnlatelse for at du som båteier, skal få skaden dekket av skadevolder/den andre båten eller dennes forsikringsselskap.

Det betyr at kollisjoner eller andre hendelser som følge av «hendelig uhell» ikke kan kreves erstattes av skadevolder/den andre båten eller dennes ansvarsforsikring. Hvis din båt blir skadet, risikerer du derfor å måtte dekke skaden, selv om det ikke er din skyld. På samme måte om du selv har vært uaktsom og forårsaket en skade, vil en skadelidt kunne rette kravet mot deg med det til resultat at du kan bli ansvarlig for skadene.

Både kaskoforsikring og ansvarsforsikring er derfor svært viktig. På den måten er du beskyttet ved skade på egen båt forårsaket ved hendelige uhell og om du selv eller båtens fører uaktsomt har forårsaket en skade på andre.

Kaskoforsikringen dekker i tillegg andre skader som brann, tyveri og hærverk.