onsdag, 15 desember 2021

Nye korona-tiltak: Tilbake til Teams og Zoom

Written by
TEAMS OG ZOOM: Skal voksne møtes for å lære mer eller snakke om seiling, må man i de nærmeste ukene – og kanskje enda lenger – ty til skjermen – igjen. TEAMS OG ZOOM: Skal voksne møtes for å lære mer eller snakke om seiling, må man i de nærmeste ukene – og kanskje enda lenger – ty til skjermen – igjen.
De nye koronatiltakene Regjeringen nå har igangsatt, påvirker først og fremst voksnes innendørsaktivitet. For voksne seilere vil det først og fremst bety innendørs trening og medlemsmøter.

Generelt anbefaler Norges Idrettsforbund (NIF) at fritidsaktiviteter gjennomføres utendørs så langt det er mulig, men for barn og unge opp til 20 år kan trening og aktivitet innendørs foregå som normalt, såfremt alle er fra samme kohort. For voksne er det innført flere begrensninger.

NIF skriver:

«Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder to meter avstand ved høyintensiv trening.

Anbefalingen om avstand gjelder kun så fremt det er mulig å utøve aktiviteten også med avstand. Dersom det ikke er mulig å holde avstand for å utøve aktiviteten, noe som er tilfelle i kontaktidretter, gjelder ikke anbefalingen om avstand. Unntaket inkluderer også utøvere, støtteapparat og dommere der hvor dette er nødvendig for å kunne utøve aktiviteten». 

Arrangementer anbefales ikke, men det kan gjøres unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Dette betyr i praksis at juletre-regattaer for Optimister for eksempel vil kunne gjennomføres om alle regler overholdes. 

For voksne anbefales det at arrangementer på tvers av ulike grupper avlyses. Dermed må man tilbake til skjermen og logge seg inn på Teams eller Zoom igjen for å treffes i medlemsmøter, på kurs og lignende.

Toppidretten er unntatt fra alt dette – den kan utøves som normalt 

Les mer på Norges Idrettsforbunds nettside