mandag, 17 januar 2022

Seil-Norge trenger flere dommere!

Written by
DOMMER: En dommer skal overvåke at kappseilingsreglene følges av deltagerne, men dommerrollen inneholder atskillig mer enn det. DOMMER: En dommer skal overvåke at kappseilingsreglene følges av deltagerne, men dommerrollen inneholder atskillig mer enn det. FOTO: Morten Jensen
En dommer i seiling er mye mer enn kun en dommer. Dommere skal også være støttespillere og rådgivere for regatta-arrangører og de skal rettlede seilere. Nå trenger seil-Norge flere til disse viktige oppgavene – og kurs og webinarer for å bli det, står i kø utover vinteren.

– Seil-Norge trenger flere dyktige dommere, slår leder av Dommerutvalget i Norges Seilforbund, Karl Petter Haugen, fast.

I vinter tilbyr NSF en rekke spennende dommerutdanninger og kortere kveldswebinarer. De er både for alle de som gjerne vil bli dommere og de representerer en god oppfriskning og repetisjon for eksisterende dommere. Det første kurset starter allerede 24. januar som et webinar på Teams. Det er et forkurs og en innføring i kappseilingsreglene, og det er er beregnet på dommere som skal ta utdanning som regional-, nasjonal eller direktedommer.

Informasjon om dette kurset. andre kurs og alle seminarene for dommere finner du på NSFs nettside for aktuelle kurs.  Her kan du også melde deg på de ulike tilbudene. 

Mange morsomme oppgaver

Karl Petter Haugen understreker at dommere innen seiling har mange roller og oppgaver – og ikke bare det å dømme under en regatta. 

– De skal først og fremst sikre at konkurransen foregår innenfor Kappseilingsreglene og at konkurransen blir så rettferdig som mulig. Men en dommer er også en viktig del av arrangementsorganisasjonen, og dommeren skal være en rådgiver og støttespiller til organiserende myndighet og regattakomiteen. I tillegg har dommere en viktig pedagogisk oppgave med tanke på å rettlede og svare på regelspørsmål som seilere måtte ha, sier han.

Selv har han vært dommer i en årrekke, og han forteller at en dommer i seiling kommer tett på sporten og får mange interessante oppgaver. I tillegg får man som dommer et godt sosialt nettverk. MJP 20210815 00093 8256 x 5504SOSIALT NETTVERK: Dommere har seg imellom et godt sosialt nettverk, og som dommer kommer du i kontakt med mange lag av norsk seilsport. FOTO: Morten Jensen

For å gjøre dommerne i landet så gode som mulig, gjennomfører NSF utdanning hvor regelverk og prosedyrer selvsagt står sentralt, men også andre temaer står på agendaen. Det handler om å være rollemodell som dommer, om adferd, sikkerhet, båtkjøring og så videre. Dommeren har en sentral rolle i seil-Norge.

De fleste seminarene og webinarene som arrangeres denne vinteren er åpne for alle dommere som ønsker å følge dem – uavhengig av om de ønsker autorisasjon eller ikke.

– Vi håper på denne måten å styrke kompetansen og rekruttere flere dommere. Det er viktig for seil-Norge, sier lederen for dommerutvalget i Norges Seilforbund.

Nedenunder finner du en oversikt over utdanninger og webinarer som gjennomføres i første halvår av 2022. Det er bare å finne frem kalenderen og krysse av! For flere detaljer rundt utdanningsaktivitetene, kan du gjerne ta kontakt med NSFs breddekonsulent, Emilie Vabø, for mer informasjon.

Les også mer på NSFs nettside for aktuelle kurs.

Utdanningsmuligheter

MJP 20210815 00413 8256 x 5504BANEDOMMER: En av «grenene» innen dommergjerningen er å være banedommer, og det fins flere muligheter til utdanning og oppfriskning i løpet av vinteren. FOTO: Morten Jensen

Regionaldommerutdanning 

Tidspunkt: 31. januar, 1. februar og 9. februar

Regionaldommer som tidligere het kretsdommer, har en viktig rolle for å dekke behovet for dommere på lokale og regionale regattaer, men også delta i protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som webinarer over tre kvelder i tillegg til et åpent webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Webinarene 31. januar og 1. februar er også åpent for alle dommere som ønsker oppfriskning.  

Nasjonaldommerutdanning

Tidspunkt: 12.-13. februar

Nasjonaldommer som tidligere ble kalt for forbundsdommer, er øverste utdanning for dommere i Norge. En nasjonaldommer skal kunne lede og organisere protestkomiteer på nasjonalt nivå. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 12. og 13. februar i tillegg til webinar om dommeradferd og forkurs om regler. Seminaret er også åpent for alle Nasjonaldommere (Forbundsdommere) som ønsker oppfriskning. 

Direktedommerutdanning

Tidspunkt: 2.-3. april

Direktedommere dømmer båt-mot-båt reglene direkte på regattabanen. Dommere som har denne utdanningen finner du for eksempel i Seilsportsligaen. Utdanningen gjennomføres som seminar på Ullevaal stadion 2.-3. april i tillegg til webinar om dommeradferd. Seminaret er også åpent for alle Direktedommere som ønsker oppfriskning.

Banedommerutdanning

Tidspunkt: 27. april og 29. april til 1. mai (kurs 1), 11. mai og 13.-15. mai (kurs 2).

Banedommere dømmer ulovlig fremdrift på regattabanen etter Regel 42 og Appendiks P. Banedommerutdanningen er i stor grad en praktisk utdanning for å kjenne igjen ulovlige handlinger som gjelder fremdrift og kunne knytte disse til korrekt regelverk og fortolkninger. Utdanningen gjennomføres gjennom et webinar og ved å delta på et NM eller NC for joller. Det vil bli gjennomført praktisk utdanning på NC1 for joller i Moss og på NC2 for ILCA og Optimistjolle i Stavanger. Webinarene 27. april og 11. mai er åpent for alle eksisterende Banedommere som ønsker oppfriskning. 

Webinarer

Webinar – Forkurs Regler

Tidspunkt: 24. januar og 10. februar

Webinaret er et forkurs for dommere som skal ta utdanning som Regional-, Nasjonal eller Direktedommer, men er også åpent for alle andre dommere. Kurset gjennomføres på to alternative datoer. 

Webinar – Dommeradferd

Tidspunkt: 27. januar og 7. februar

Som dommer har du et ansvar for å opptre på en god og tillitsvekkende måte. Dette er særlig viktig overfor unge seilere. Webinarene tar for seg tema innenfor dommeradferd og er obligatorisk for alle eksisterende dommere og som del av dommerutdanningene 2022. Webinarene er åpent for alle. Webinarene gjennomføres på to alternative datoer.

Webinar – Dårlig oppførsel og uærlig seilas (Regel 2)

Tidspunkt: 3. februar

Team som dårlig oppførsel (Regel 69) og uærlig seilas (Regel 2) fremstår ofte som vanskelig for dommere. På dette webinaret får du mer informasjon om disse reglene og prosedyrer for håndtering av høringer i denne forbindelse. Webinaret er obligatorisk for dommere som utdanner seg til Nasjonaldommer og er åpent for alle. 

Webinar – Manage2sail for dommere

Tidspunkt: 24. februar

Mangage2sail benyttes mer og mer som regattahåndteringssystem og systemet har mange funksjoner for å hjelpe dommere i deres arbeid under et stevne. På dette webinaret får du lære bruk av systemet for å motta protester og søknader om godtgjørelse, og håndtering av disse i forbindelse med høringer. Webinaret er åpent for alle. 

Webinar – Banedommer oppfriskning

Tidspunkt: 30. mars

Som Banedommer må du holde deg oppdatert i forhold til regler, prosedyrer og ikke minst fortolkninger. Gjennom dette webinaret får eksisterende Banedommere oppdatert sine kunnskaper. Webinaret er åpent for alle eksisterende Banedommere og dommere som ønsker å ta utdanningen.