onsdag, 23 februar 2022

Klubbundersøkelse: Hjelp til selvhjelp!

Written by
VENTER PÅ SVAR: Emilie Kathrin Vabø venter spent på at svarene fra klubbundersøkelsen skal tikke inn på PC-en hennes. VENTER PÅ SVAR: Emilie Kathrin Vabø venter spent på at svarene fra klubbundersøkelsen skal tikke inn på PC-en hennes. FOTO: Morten Jensen
Alle landets seilforeninger er i disse dager blitt bedt om å svare på en klubbundersøkelse. Denne bør besvares så snart som mulig, og den bør sees på som verdifull hjelp til selvhjelp! 

Avsender for undersøkelsen er NSFs breddekonsulent Emilie Kathrin Vabø, og dette er en undersøkelse med to sider. Den ene er at den vil gi et generelt bilde av ståa hos landets seilforeninger. Den andre er at svarene fra hver enkelt forening vil gi Emilie et klarere bilde av hvordan hun kan bidra med hjelp.

– Ja, undersøkelsen gjennomføres blant annet for at jeg skal få et innblikk i foreningenes aktivitetsnivå, hvilket kunnskapsgrunnlag og hvilke utfordringer de har. Undersøkelsen vil også være en type «samtalestarter» for meg og seilforeningene. 

Emilie mener at det vil være lettere å få kontakt med foreningene når hun allerede har en del kjennskap til dem, og hun håper at hun i fremtiden vil kunne besøke flere seilforeninger rundt om i landet.

Undersøkelsen er omfattende og tar for seg disse temaene:

  • Rekrutteringen
  • Frafallsutfordringer
  • Integrering av funksjonshemmede
  • Sommerskoler
  • Barne- og ungdomsseiling
  • Foreningens sportslige fokus
  • Trenersituasjonen
  • Dommersituasjonen
  • Foreningen som regatta-arrangør
  • Klubbdriften

Hjelp der skoen trykker

– Hva håper du å oppnå og få fem med undersøkelsen, Emilie?

– Jeg håper å få en generell oversikt, og spesifikke oversikter over trener-, dommer- og arrangør-behovet. Jeg håper også å få et overblikk over hva slags type utfordringer foreningene eventuelt har når det gjelder rekkruttering, sommerleire, utdanning, og så videre. Dette vil gjøre det lettere for NSF og meg å hjelpe dem med de riktige tingene, og ikke med det vi tror de trenger. Da vil vi faktisk kunne hjelpe dem der skoen trykker!

Med andre ord; besvarelsen vil være et godt innspill fra foreningene til selv å kunne få hjelp – samtidig som Norges Seilforbund får et helhetlig bilde av hvordan seilforeningene i landet har det.

– Jeg håper undersøkelsen resulterer i god relasjonsbygging mellom seilforeningene og meg, men også at den vil representere en synliggjøring av oss i NSF og hva vi kan hjelpe dem med.

Ivrig etter å komme i gang

Emilie vil ta for seg svarene så fort de tikker inn, og allerede under klubbkonferansen 12. mars håper hun å kunne ha et godt bilde av hva som rører seg i seil-Norge på klubbnivå. Etter hvert håper hun å kunne svare hver og en av seilforeningene og avlegge dem et besøk.

– Jeg ser frem til å få en tettere dialog med seilforeningene, sier hun.

Og oppfordrer samtidig alle seilforeningene i landet til å svare på undersøkelsen de har fått tilsendt link til – og det gjerne så snart som mulig.