lørdag, 12 mars 2022

Klubbkonferansen i Oslo er igangsatt

Written by
LANGE LINJER: NSFs president, Guro Steine, åpnet klubbkonferansen ved å trekke de lange linjene i norsk seilsport. LANGE LINJER: NSFs president, Guro Steine, åpnet klubbkonferansen ved å trekke de lange linjene i norsk seilsport. FOTO: Morten Jensen
Norges Seilforbunds store klubbkonferanse ble åpnet i Oslo i dag. – Heldigvis er vi igjen samlet til en god, gammeldags klubbkonferanse med masse flott inspirasjon, innledet NSFs president, Guro Steine.

Mye har vært annerledes siden koronapandemien brøt ut for to år siden, men endelig kunne seil-Norge atter møtes fysisktil klubbkonferanse. Forrige gang den ble avholdt på denne måten, var i 2018, men i dag (12. mars) kunne seilinteresserte fra hele landet endelig møtes igjen. Klubbkonferansen åpnet kl 13, og forsamlingen ble ønsket velkommen av generalsekretær Per Christian Bordal.

– Det er hyggelig endelig å kunne møtes fysisk igjen her på klubbkonferansen. Klubbkonferansen er et viktig forum for oss til å kunne fortelle om kjerneverdiene som vi jobber med i seilforbundet, og det at vi endelig kan møtes igjen fysisk, er med på å redusere avstanden mellom oss i administrasjonen og dere ute i seil-Norge, sa han.

Norges Seilforbunds president, Guro Steine, trakk deretter opp de store linjene i norsk seilsport, og fortalte inngående om NSFs strategi- og handlingsplan som seilforbundet har som styringsdokument for arbeidet sitt. Guri Steine trakk blant annet frem arbeidet med å øke mangfoldet i seilsporten.

– Mangfold handler ikke bare om kjønn, det handler også om å inkludere de som kanskje ikke ellers ville ha oppsøkt en seilforening. Skal du få til mangfold, må du starte med integrering, og jeg mener at vi som representanter for idretts- og seil-Norge må være bevisst vårt samfunnsansvar og anstrenge oss litt mer for å integrere flere i våre aktiviteter. sa hun.

Klubbkonferansen har et omfattende dagsprogram

MORTEN JENSEN A4KLARE: Per Christian Bordal og Thomas Nilsson er klare til å ta fatt på dagen sprogram på Klubbkonferansen. FOTO: Morten JensenEtter hennes og Ole-Petter Pollens innledning, som nettopp er ferdig, skal NSFs nye sportssjef, Eirik Verås Larsen, presentere seg for seil-Norge og fortelle om hvordan seilforbundets nye satsing på toppseiling er utformet, og hvordan toppseilingen skal ha sine forgreninger helt ned på seilforeningsnivå. 

Deretter følger et langt program (link) som omhandler de fleste temaene i den nevnte strategi- og handlingsplanen.

Programmet vil også gi tips og kunnskap som de mange seilforening-representantene kan ta med seg tilbake til sitt lokale miljø. Et av temaene er hvordan seilforeningene kan benytte tracking til å forenkle arrangementene sine, gjøre dem spennende og synliggjort og hvordan bruk av tracking kan redusere trykket og slitasjen på funksjonærene. Det er jo gjerne slik at det er de samme ildsjelene som stiller opp gang etter gang. Jacob Ødum fra TracTrac i Danmark har tatt veien til Norge for å fortelle om dette.

En annen post på programmet – med det samme temaet – står Henrik Wigers Larsen for. Han er leder av NSFs arrangørutvalg. Han skal foredra om og inspirere til kreative regatta-løsninger innenfor kappseilingsreglenes rammeverk.

– Mulighetene er mange og begrensningene få, er hans påstand – som han vil begrunne. 

Klubbkonferansen inneholder også en post om turseiling og det upretensiøse konkurranse-opplegget «SeilUt», som er blitt veldig populært i deler av landet. Konferansen tar også for seg paraseiling og integrering, og ikke minst den innsatsen  som nå legges ned for å få flere jenter med i seiling – og for å få dem til å bli der.

NSFs breddekonsulent, Emilie Kathrin Vabø, tar for seg konferansen kanskje viktigste punkt; nemlig hvordan seilforeningene kan og bør legge opp sitt rekrutteringsarbeid – og den videre oppfølgingen av de unge seilerne. «Peiling på seiling» er navnet på et rekrutteringsopplegg som fokuserer på mestring fremfor resultater, og som nå blir tatt i bruk av stadig flere foreninger. Hun vil også røpe noen av resultatene fra den nylig avholdte klubbundersøkelsen i NSFs regi.

Hold havet rent

Og – overordnet alt – inneholder konferansen også posten: «Hold havet rent». Vi må ta vare på havet vårt – for uten et hav i sunn forfatning, vil det ikke være noen lekeplass vi kan utøve aktiviteten vår på. Havet må verken drukne i plast og søppel eller løpe løpsk på grunn av klimaendringer.

Hva NSF gjør med dette og hva hver enkelt kan gjøre, vil NSFs miljøkonsulent, Thomas Nilsson, fortelle om.

Kampanjen Hold havet rent oppfordrer alle seilere i hele landet til å gi sitt lille bidrag til å holde havet i hevd.

– Jeg håper klubbkonferansen resulterer i at deltagerne får mye nyttig påfyll og mye inspirasjon som de kan ta med seg hjem til sitt lokalmiljø nå når sesongen snart står for døren, sier NSFs generalsekretær, Per Christian Bordal.

Klubbkonferansen etterfølges av ledermøte og en rekke fagseminarer for trenere, dommere og arrangører søndag 13. mars.

– Jeg gleder meg til to dager med inspirasjon, engasjement, faglige diskusjoner, læring og utveksling av erfaringer – slik at vi sammen kan skape seilglede for alle – i et rent hav, avsluttet Guro Steine sin innledning med.

Norges Seilforbunds årsberetning er også nettopp publisert. Den kan lastes ned og leses her.