torsdag, 24 mars 2022

Seiling er godt egnet: En idrett – like muligheter

Written by
STIFTELSEN VI: Bjørnar Erikstad fortalte om Stiftelsen VI og visjonen «En idrett – like muligheter». STIFTELSEN VI: Bjørnar Erikstad fortalte om Stiftelsen VI og visjonen «En idrett – like muligheter». FOTO: Morten Jensen
Bjørnar Erikstad er ambassadøransvarlig for Stiftelsen VI som jobber for at alle skal få like muligheter til å prestere i en idrett. Seiling er en idrett som er godt egnet til å oppfylle dette målet i.

Bjørnar Erikstad er selv et levende bevis på at det for folk med en funksjonsnedsettelse er mulig å hevde seg på høyde med funksjonsfriske i seiling, dersom båt og utstyr blir tilrettelagt for det. Det han dog forundret seg over da han fortalte om Stiftelsen VI og paraidrett under klubbkonferansen i Oslo, er at det da likevel fins så få paraseilere?

Det håper han den satsingen på paraidrett som Stiftelsen VI nå står for sammen med Norges Idrettsforbund, skal endre på.

Det fins cirka 650 000 mennesker med en eller annen for for funksjonsnedsettelse i Norge, og Stiftelsen VI,  som i all hovedsak er finansiert av selskapet Aker ASA, jobber for å gi alle like muligheter til å prestere og på den måten rette opp den ubalansen som finnes i samfunnet når det gjelder dette. Stiftelsen ønsker å skape helter og rollemodeller, og den mener at deltagelse fører til deltagelse. Blir noen med, følger flere etter.

Bjørnar Erikstad mener at seiling er en av de idrettene som er best tilrettelagt og har best forutsetninger for at folk med funksjonsnedsettelse skal kunne føle mestring, utvikling og inkludering – og på mange vis gi utøverne muligheter til å konkurrere på like fot. Potensialet for å få med flere er med andre ord stort, og i et arbeid med å få til dette, kan det være drahjelp å få.

– Med konkrete prosjekter og tiltak i seilforeningene og Norges Seilforbund tror jeg at mulighetene er store fremover – også for økonomisk støtte – om man satser på En idrett, sa han.

Bjørnar fortalte i sitt innlegg på klubbkonferansen også om hans ti spilleregler for «En idrett – like muligheter» og om kampanjen «Back the bid» som jobber med å få paraseiling tilbake på det paralympiske programmet igjen i 2028.

Du kan se hele innlegget til Bjørnar Erikstad under.

 MJX0193BACK THE BID: Mange gode krefter kjemper for å få paraseilingen tilbake på det paralympiske programmet. Her Bjørnar Erikstad og Hedda Sørensen. FOTO: Morten Jensen