tirsdag, 21 juni 2022

«Peiling på seiling»-materiell er tilgjengelig

Written by
PEILING PÅ SEILING - 6 TRINN: Denne plakaten er en del av Peiling på seiling-pakkene som nå kan rekvireres gratis fra idrettsbutikken.no. PEILING PÅ SEILING - 6 TRINN: Denne plakaten er en del av Peiling på seiling-pakkene som nå kan rekvireres gratis fra idrettsbutikken.no.
Plakater og trener-veiledninger for sommerskoler og nybegynner-opplæring etter «Peiling på seiling»-modellen er nå kostnadsfritt tilgjengelig for landets seilforeninger.

Materiellet til Peiling på seiling er delt i to sett. 

Det er et sett som er beregnet for bruk på sommerleire, sommerskoler eller sommercamps som arrangeres rundt om i seilforeningene, og et sett som er et opplæringsprogram for nybegynnere over seks trinn. 

Peiling på seiling – sommer

Peiling på seiling for sommerskoler inneholder et dag-til-dag-program over fem dager. En oversikt over programmet er lagd i form av en stor plakat som for eksempel kan settes opp der sommerleiren foregår, i klubbhus eller på annet egnet sted. Trener-veiledningen gir forslag til hvordan trenere og instruktører kan legge opp og gjennomføre dagene.

Som et synlig bevis til dem som har gjennomført sommerleirene, er det blitt lagd et diplom. Dette er lagd i digital form slik at kursholderne kan fylle det ut digitalt og skrive ut diplomene og gi til deltagerne.

Peiling på seiling – seks trinn

Nybegynner-settet består, i likhet med sommerskole-settet, av en plakat og en trener-veiledning. Nybegynner-opplæringen er inndelt i seks trinn med et konkret innhold og med klare mål for hva deltagerne skal mestre på hvert trinn. 

For annet hvert trinn som seilerne når, tildeles de henholdsvis bronse-, sølv- og gullseilet. Og som synlig bevis, er det lagd medaljer i gull, sølv og bronse som tildeles seilerne som har gjennomført trinnene. Medaljene er i produksjon og vil snart bli tilgjengelige i idrettsbutikken.no til snaue hundrelappen per medalje.

For trenere som er engasjerte på sommerskoler eller i nybegynner-treningen, har Norges Seilforbund også lagd en trenerkontrakt som det anbefales å bruke.

Et skreddersydd opplegg

Peiling på seiling ble første gang presentert i 2019. Flere seilforeninger har tatt opplegget i bruk, og basert på erfaringer fra de første årene har Peiling på seiling gjennomgått en justering og oppdatering. Resulatet av arbeidet er det nye materiellet som nå tilbys. NSFs breddekonsulent, Emilie Kathrin Vabø, har hatt ansvaret for oppjusteringsarbeidet.

– Dette er et skreddersyd opplegg for foreningenes nybegynneropplæring, og tanken er at foreningene skal få en «plug and play»-oppskrift som de umiddelbart kan ta i bruk. Peiling på seiling setter mestring og mestringsfølelse, riktig progresjon, bred seilkompetanse og trygghet i høysetet. Sommerleir-programmet legger vekt på gledene ved å være ved og på vannet med seiling som en viktig ingrediens, og det munner ut i at aktiviteter på de siste dagene av sommerleiren, skal gi barna lyst til å fortsette videre på seilopplæringen i seks trinn, som foreningen da vil ha som oppfølging til sommerskolene. De to Peiling på seiling-settene har med andre ord en nær sammenheng, sier generalsekretær Per Christian Bordal.Peiling på seil sommer plakat LRPEILING PÅ SEILING - SOMMER: Dette er innholdet i sommerleir-delen av Peiling på seiling.

Alt på et sted

Materiellet til Peiling på seiling er nå tilgjengelig og kan bestilles i Idrettsbutikken.no, og det koster ikke annet enn portoen for forsendelsen. Materiellet består av plakater som gir oversikt over kursinnholdet og trener-veiledere. Plakatene er en meter store i bredden.. 

Bestilling av materiell for levering gjøres i idrettsbutikken.no.

Diplomet for sommerleirene er digitalt og slik at det kan fylles inn navn på elev og arrangør, og skrives ut av for utdeling. Diplomet, i form av en PDF, kan lastes ned på seiling.no.

Medaljer i gull, sølv og bronse til nybegynner-opplæringen er i produksjon og de vil bli tilgjengelige hos idrettsbutikken.no så snart de er ferdige. Pris ca. kr 100 per medalje.

Trenerkontraktene kan lastes ned på seiling.no.