tirsdag, 09 august 2022 14:03

Til helgen: Nordisk mesterskap i paraseiling

Written by
KLAR FOR NORDISK: Henriette Smith er klar til å ta turen til Sverige for å seile nordisk mesterskap i paraseiling. KLAR FOR NORDISK: Henriette Smith er klar til å ta turen til Sverige for å seile nordisk mesterskap i paraseiling. FOTO: Simen Kjelsrud
For Henriette Smith fra Asker blir kommende helg spennende. Da skal hun delta i nordisk mesterskap i paraseiling.

Kommende helg er det duket for nordisk mesterskap i paraseiling, og det skal konkurreres i båttypen RS Venture. Mesterskapet finner sted i Saltsjöbaden utenfor Stockholm, og vertsskap er Kungeliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) og stiftelsen «Skota hem», som driver med seiling for seilere med funksjonsnedsettelse. 

Deltagerlisten teller 15 seilere, og en av dem er norsk og kommer fra Asker Seilforening. Henriette Smith skulle ha seilt sammen med makkeren Luis Gran, men han har vært uheldig og har fått bommen i hodet. Det resulterte i hjernerystelse, og han har derfor måttet melde forfall.

– Henriette vil derfor komme til å seile sammen med en seiler fra Litauen, sier Hedda Sørensen fra Norges Seilforbund, som vil være med Henriette til mesterskapet.

– Mesterskapet er også en gyllen anledning til å pleie det nordiske samarbeidet når det gjelder paraseiling. NSF har et godt samarbeid med Sverige og Estland spesielt,  og vi har et forum der vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det skal bli spennende å møte de jeg har jobbet med via nettet, ansikt til ansikt når vi kommer til Saltsjöbaden.

I Norge er det nå aktive paraseiling-miljøer i KNS, Asker og på Hamar, men det jobbes med å etablere paraseiling også andre steder i landet. Da spydspissene, Bjørnar Erikstad og Sonar-laget med Aleksander Wang-Hansen, Marie Solberg og Per Eugen Kristiansen ga seg som aktive, etterlot de seg et lite vakuum. Nå er et tilbudet om paraseiling på god vei tilbake igjen.

I det nordiske mesterskapet i Sverige stiller Norge med tre helt nye RS Venture-båter som NSF eier, og som vil bli benyttet der. Båtene kommer rett fra verftet, og vil etter mesterskapet bli fraktet og tatt i bruk i Norge. Båtene er finansiert ved hjelp av midler skaffet til veie av Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Båtene vil bety mye for den videre utviklingen av paraseilingen i Norge. De setter oss i stand til å utvide aktivitetene flere steder i landet. Båtene vil kunne bli lånt ut av NSF til seilforeninger som igangsetter paraseiling, sier Hedda.

For Henriette Smith blir deltagelsen i nordisk mesterskap hennes første regatta utenfor Norge, og det er nettopp det å delta som er det fremste formålet.

– Alt vi holder på med av paraseiling i Norge har en lav terskel for å kunne delta. Målet vårt er at flest mulig med funksjonsnedsettelse skal få anledning til å seile, sier Hedda Sørensen.

Les mer om Henriette