fredag, 23 desember 2022 07:33

God jul og Godt Nytt seiler-år!

Written by
GOD JUL: Norges Seilforbund ønsker alle i seil-Norge en riktig God Jul! GOD JUL: Norges Seilforbund ønsker alle i seil-Norge en riktig God Jul! FOTO: Morten Jensen
– Når 2022 nå ebber ut, synes jeg vi har tilbakelagt et solid år for norsk seilsport. Det har kanskje ikke inneholdt de spektakulære høydepunktene, men vi har bygd et godt fundament for det kommende året, som jeg tror vil bli veldig spennende, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

2022 har vært frivillighetens år, og dette post pandemi-året har vist hvor viktig og avhengig norsk idrett er av alle ildsjelene rundt om i foreninger og klubber.

– Seilsporten er intet unntak, men jeg er veldig glad for å kunne si at vi fortsatt har svært mange ildsjeler som holder hjulene i gang. Medlemstallet i seilforeningene holder seg stabilt; vi har mistet få i løpet av pandemi-årene, og deltagerlistene til vinterens trenerkurs fylles nå opp av foreldre som vil gjøre en innsats i et omfang vi aldri har sett før. Det er gledelig og lover godt, sier Guro Steine, president i Norges Seilforbund.

– Styret i NSF vil gjerne få takke for et godt og nært samarbeid i 2022 med både administrasjonen, våre frivillige fagutvalg og ikke minst alle som er engasjert i drift og utvikling av både seilforeninger og -kretser. Vi er alle gjensidig avhengig av hverandre, og samarbeid på tvers av alle nivåer er viktig for at vi skal nå vårt felles mål om aktivitet på sjøen og seilglede for alle, sier presidenten.

Norges Seilforbunds medlemsmasse består av 120 seilforeninger som til sammen teller rundt 23 000 unge og gamle seilere og båtinteresserte.

– NSF har en ambisjon om å øke antall aktive seilere, og det er i seilforeningene dette må skje. Norges Seilforbunds oppgave er å inspirere og hjelpe seilforeningene i dette arbeidet. Dette gjør vi blant annet igjennom å lage kurs og seminarer som skal utdanne trenere, dommere, arrangører og tillitsvalgte, og denne vinteren har vi et program som er større og bredere enn noen gang, sier generalsekretær Bordal.

Utstrakt brukt av Teams og Zoom har gjort det mulig å nå ut til langt flere enn da fysisk oppmøte var en forutsetning for å kunne delta på kurs og seminarer.

I mars skal det arrangeres seilting, og det gir seil-Norge en anledning til å justere kursen som strategi- og handlingsplanen skisserer, og på seiltinget vil det også være valg på styre- og komité-medlemmer.

– I tillegg til seiltingets formelle del, vil også benytte anledningen med så mange samlet til å arrangere en faglig seminar-del. Seminarene skal bidra til å styrke kompetansen og gi alle rundt om i landet en oppdatering. Jeg håper seilforeningene i hele landet vil delta og engasjere seg på neste års seilting. Det vil foregå både fysisk og digitalt – noe som bør kunne gi alle anledning til å delta, sier Per Christian Bordal.

Sportslig har 2022 vært et mellomår. Flere av landslagsseilerne har prioritert utdannelse i år, men med den første kvote-kvalifiseringen til OL i 2024 i august neste år, satses det nå for fullt av hele laget. Gledelig med tanke på fremtiden er det at flere av årets internasjonale juniormesterskap resulterte i norske medaljer.

Ungdomsligaen kom som et friskt pust i år, og allerede nå er en tredel av de tilgjengelige plassene i neste års ungdomsliga kapret av påmeldte lag. Også interessen for seilsportsligaen er økende – den går i 2023 inn i sin syvende sesong – og i flere foreninger planlegges det kjøp av J/70-er eller andre treningsbåter for foreningslagene skal være best rustet når de møtes til dyst.

At et ungt, norsk lag hevdet seg blant America’s Cup-seilere i den foilende 69F-klassen i høst, er et annet eksempel på at det skjer mange spennende ting i norsk seilsport.

– Vi er så heldige at vi driver en sport man kan være aktiv i hele livet og på så mange måter, og dette er noe vi vil forsøke å fremheve ytterligere i året som kommer. Med så mye spennende som nå er igangsatt i norsk seilsport, har jeg stor tro på at 2023 vil bli et veldig bra år på mange områder, avslutter generalsekretær Per Christian Bordal.

----

Norges Seilforbund vil holde stengt fra 23. desember til 2. januar 2023, men e-poster vil bli sjekket og lest. Og er det noe som haster, vil de bli besvart.

Vi ønsker alle i seiler-Norge en riktig God Jul og et Godt Nytt År!