Displaying items by tag: coronavirus

Norges Idrettsforbund har sendt ut en henstilling til alle idrettslag i Norge om å rapportere tap de har hatt eller vil få som en følge av korona-pandemien. De ønsker seg en oversikt over omfanget.

Idretten og kulturen er blitt lovet en «redningspakke» på 600 millioner kroner til dekning av tap som tiltakene mot korona-pandemien har medført. Norges Idrettsforbund har sendt ut en henstilling til alle idrettslag i Norge om å rapportere tap for å skaffe seg en oversikt. Følg oppfordringen!

– Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning, presiserer idrettsforbundet.

– Svarene fra idrettslagene er imidlertid veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier forbundet videre.

Norges Seilforbund henstiller derfor til alle seilforeningene om å følge opp og rapportere inn tapene de har hatt og vil få som følge av korona-utbruddet. Det blir helt sikkert kamp om de 600 millionene, og da er det viktig at idretten og seilsporten er på banen slik at man får synliggjort de økonomiske konesekvensene.

Alle seilforeningene skal ha mottatt informasjon fra NIF direkte.

Published in Forsiden
Tagged under
torsdag, 19 mars 2020 12:07

Seil-Norge står på vent – foreløpig

Denne vårsesongen blir ikke som planlagt. Det er kanskje det mest konkrete som kan sies om månedene som venter. Det behøver imidlertid ikke bety at det ikke blir noen seilsesong i det hele tatt.

 – Utgangspunktet for virksomheten i seil-Norge nå er at vi følger lojalt de anvisningene som Norges Idrettsforbund har gitt når det gjelder hvilke arrangementer som kan eller ikke kan gjennomføres. Vi har imidlertid besluttet at vi foreløpig ikke legger lokk på noe nå som er planlagt, før eventuelt etter 26. mars. Det er den tidslinjen som idrettsforbundet bygger på. Vi følger situasjonen nøye og vil komme tilbake med ny informasjon når vi passerer den datoen, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund.

NSF har satt ned en arbeidsgruppe som skal følge situasjonen vi er inne i spesielt. Gruppen består av Stang Heffermehl, generalsekretær Per Christian Bordal og Ole-Petter Pollen, Guro Steine og Vidar Utne fra NSFs styre. Gruppen hadde nylig sitt første video-møte.

Seilsesongen er ikke avblåst

– Vi ser jo at vårsesongen ikke blir som planlagt, og i NSF planlegger vi ikke noe nytt nå som vil medføre kostnader for oss. På den annen side vil vi heller ikke at arrangementer skal avlyses som det ennå kan være mulig å gjennomføre, før vi er nødt til det, sier Per Christian Bordal.

– Selv om det nå strømmer inn med meldinger om EM-er, VM-er og andre store internasjonale arrangementer i ulike klasser som nå avlyses, betyr ikke det at det skal settes en strek over seilsesongen her hjemme. Det er forskjell på et arrangement som skal samle hundrevis av seilere fra en rekke nasjoner, og et lokalt arrangement hvor et titalls seilere skal delta. Og det er jo slik i våre lokale arrangementer at muligheten for å gjennomføre et arrangement kan holdes åpen lenge uten at det får økonomiske konsekvenser – i tilfelle situasjonen skulle bedre seg og myndighetene løsne på de strenge restriksjonene som vi har nå, sier han.

Seilforbundets råd til seilforeninger og klasseklubber er derfor å vurdere situasjonen løpende og avlyse arrangementer først når de ser at de ikke er gjennomførbare eller at de begynner årepresentere en økonomisk risiko.

– Jeg vet at mange nå er bekymret. Men det vil bli bedre. Det vil gå over. Jeg er helt sikker på at det kommer en tid igjen hvor foreningenes medlemmer kan strømme ned til seilforeningen igjen og ta del i aktivitetene der. Nå må vi bare være tålmodige og følge de anvisningene som myndighetene har gitt – og være beredt til å gjenoppta aktiviteten vår igjen så for tiden er inne for det.

26. mars er en dato Regjeringen har satt der de vil vurdere om nåværende tiltak skal videreføres, skjerpes ytterligere eller lettes på.

– Inntil videre forholder vi oss til den datoen og så får vi ta stilling til det som måtte komme av beskjeder og tiltak da, sier Bordal. 

Tenk deg om før du drar utpå

Norges Seilforbund har mottatt forespørsler fra foreningene med hensyn til hva de kan ha av aktiviteter.

– Vi synes det er vanskelig å si noe generelt om det. Det aller viktigste vi gjør nå, er at mennesker ikke møtes og representerer en fare for å overføre smitte – og at det vi gjør, ikke belaster samfunnets andre viktige oppgaver på noen måte. Jeg vil derfor oppfordre alle seilere og seilforeninger til å følge de anvisningene som myndighetene gir om at man skal unngå forsamlinger av mennesker, sier Jørgen Stang Heffermehl.

Han sier også at om noen ønsker å dra utpå med båten sin for å seile, så er ikke det noe NSF på generelt grunnlag kan si nei til. På den annen side oppfordrer han seilere til å følge Redningsselskapets anmoding om ikke å dra ut i båt, og på den måten risikere at det skal oppstå et behov for hjelp – som igjen vil kunne belaste redningsselskapets kapasitet og representere en risiko for unødvendig smitteoverføring.

Se Redningsselskapets anmodning.

Kompensasjon for tapte inntekter

Onsdag 18. mars fikk idretten og kulturlivet en redningspakke på til sammen 600 millioner kroner til dekning av tapte inntekter på arrangementer og aktiviteter som har måttet bli avlyst på grunn av corona-pandemien.

– Når det gjelder kostnader og tap som påløper – til arrangementer eller kostnader som allerede har påløpt fordi man har måttet innstille – må seilforeningene sette opp dette.  Hvor langt pengene som vi er blitt stilt til utsikt å få vil rekke i det store bildet, er vanskelig å si, sier Jørgen Stang Heffermehl.

 20170216 013541 MJP penger
KOMPENSASJON: Alle seilforeninger som har lidd økonomiske tap på arrangementer i perioden 5. mars til 1. mai, kan søke om støtte. (FOTO: Morten Jensen) 

Ordningen vil forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, men hvordan dette skal foregå i praksis er foreløpig ikke kjent. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. Det anbefales å følge med på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside med tanke på dette. 

– Foreningene må dessuten selv vurdere hvilke tiltak de må sette i gang for å begrense kostnadene sine. De av foreningene som har ansatte, må selv vurdere det opp mot de reglene som er gitt med hensyn til kompensasjon ved permittering og hva de ønsker å gjøre, sier Jørgen Stang Heffermehl.

Mer informasjon

Norges Idrettsforbund har lagd en egen nettside som omhandler corona-viruset og omstendigheter rundt det. Nettsiden gir svar på mange spørsmål seilforeninger og seilere måtte ha – og hvordan de skal forholde seg i denne tiden.

Norges Seilforbunds kontor på Ullevål Stadion i Oslo er stengt, men alle i administrasjonen er tilgjengelige på telefon og e-post.

– Vær lojale mot de anvisningene som blir gitt og ta godt vare på dere selv og hverandre. Vi ønsker alle seilere alt godt, sier Jørgen Stang Heffermehl.

Mer informasjon vil komme når det kommer nye retningslinjer i slutten av måneden. Følg med på Norges Seilforbunds nettside.

Published in Forsiden
Tagged under
– Vi jobber fortsatt for at seilsportsliga-sesongen skal starte som planlagt, men vi er også innstilt på at åpningsstevnet i Molde kan bli flyttet, sier Magnus Hedemark i SailLogic, som har ansvaret for gjennomføringen av Norsk Seilsportsliga på oppdrag fra Norges Seilforbund.

– Helsen til utøverne, tilskuerne og arrangørene har vår absolutte prioritet, og vi følger utviklingen nøye. Vi er i løpende dialog med lokale myndigheter og Norges Idrettsforbund, understreker Magnus Hedemark.

– For øyeblikket er det ikke mulig å lage noen pålitelige prognoser for når smittesituasjonen vil avta og samfunnet vil kunne vende tilbake til en normal hverdag igjen. Slik situasjonen ser ut nå, jobber vi for at sesongen starter som planlagt, men det er viktig å understreke at situasjonen for tiden er svært usikker. Beslutningen kan bli å utsette sesongstarten. 

Eksempelvis kan kvalifiseringen i Sandefjord 9. og 10. mai komme til å bli utsatt, og den første ligarunden i Molde 23.-24. mai, kan bli flyttet til etter den planlagte ligarunde nummer fire i Florø. Dette betyr at sesongstarten vil skje på Hankø i slutten av juni.

–Uansett forsinkelse av sesongen vil årets sesong gjennomføres. Seiling foregår heldigvis utendørs og – dessverre, kan man si – uten store ansamlinger av tilskuere. En gjennomføring av ligaen vil selvfølgelig bli besluttet i samråd med lokale helsemyndigheter, og nødvendige tiltak vi måtte bli pålagt i en slik forbindelse, vil bli iverksatt, sier Magnus Hedemark.

– Seilsportsligaen er en veldig viktig del av norsk seilsport, og vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette for at vi får en flott ligasesong – uansett om vi eventuelt må utsette starten og tøye sesongen utover høsten. Det var jo supre forhold i Grimstad da det ble arrangerte et stevne der i januar, så ligasesong blir det, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF.

Magnus Hedemark forteller at de vil holde alle involverte parter i seilsportsligaen løpende orientert, og at man omgående og i god tid vil informere om endrete stevnedatoer for 2020 om det skulle bli besluttet. 

– Myndighetenes nåværende tiltak er sagt å skulle vare til 26. mars, så vi vil følge opp denne informasjonen 27. mars.  Vi håper at de tiltakene som er iverksatt for å begrense krisen, vil være så effektfulle at vi skal kunne gjennomføre seilsportsligaen 2020 som planlagt, sier Magnus Hedemark, som ønsker alle utøvere, seilforeninger og sportsinteresserte god helse i tiden fremover.

For nærmere informasjon:

  • Magnus Hedemark
  • Magnus@saillogic.no / T: 97030592
  • Prosjektleder Norsk Seilsportsliga på vegne av Norges SeilforbundLogostriper 2020
Published in Forsiden
søndag, 15 mars 2020 11:22

Landslaget er på vei hjem

Ingen norske seilere er igjen på Mallorca – alle er på vei hjem – eller er allerede kommet hjem. Ingen har tegn til smitte. Nå venter 14 dager i karantene.

INSTAGRAM HogMTreningsoppholdet og den påfølgende Princesa Sofia-regattaen på Mallorca tok brått slutt for de norske seilerne. På fredag ble alle beordret hjem, og etter hektisk pakking har alle nå satt kursen nordover.

– Line Flem Høst, Lars Loennechen, Hermann Tomasgaard og Thomas Guttormsen fikk i siste liten plass på et direkte-fly med Norwegian fra Palma lørdag (14.3.) kveld. I går kveld kom også fire biler med syv seilere og trener Espen Guttormsen seg på fergen til Barcelona. De har med seg fire biler med båter og utstyr som de nå er på vei nordover i, forteller Per Christian Bordal.

Nervøs for grensekrysning

De har allerede nå, søndag formiddag (15.3.) kjørt ut av Spania og er nå i Frankrike. Bordal puster lettet ut over det.

– Jeg har vært litt nervøs med hensyn til om de skulle komme seg ut av Spania eller ikke, men det gikk heldigvis smertefritt.l Nå er neste utfordring antagelig å komme seg til Sverige og videre til Norge. Per nå er eneste mulighet fergen Travermünde-Trelleborg. Hvis den ikke går, vil vi sette alt utstyr på Kieler Yachtclub eller hjemme hos Rigo de Nijs. Derifra regner vi med at de kan fly hjem fra Hamburg.

Alt utstyret til seilerne har ikke fått plass på de fire rullende ekvipasjene. Alle Laserne med tilhørende utstyr står igjen i Palma, men de vil bli sett etter og fulgt opp av treneren Anton Garotte, som bor i Barcelona.

– Laser-utstyret er jo det som er lettest å erstatte med hensyn til videre seiling her hjemme for seilerne, sier Bordal.

Men når seilerne kommer hjem, venter først 14 dagers karantene. Per Christian Bordal forteller at alle seilerne er friske og raske, og at ingen har noen tegn på at de kan være smittet. Han er imidlertid litt usikker på hvilke restriksjoner seilerne vil måtte ha i karantene-tiden.

– Vi vil forsøke å få nærmere klarhet i hva de kan gjøre og ikke kan gjøre med hensyn til trening, det å være ute og så videre.Espen G Anders Pedersen

Ekvipasjene som er på vei gjennom Europa er disse:

  • Marie Rønningen og Helene Næss kjører bil med 49erFX og RIB
  • Espen Guttormsen og Anders Pedersen kjører Finnjolle og RIB
  • Brødrene Mads og Tomas Mathisen kjører 49er og utstyr
  • Martine Steller Mortensen og Nicolas Fadler Martinsen kjørermed Nacra 17 og RIB
Published in Landslaget
Tagged under
torsdag, 12 mars 2020 19:41

Ingen seilaktivitet i Norge nå

Helsesmyndighetene har nedlagt forbud mot all idrettsaktivitet – både innendørs og utendørs – i Norge. Generalsekretær Per Christian Bordal gir her en orientering om hvordan dette vil påvirke seilsporten.

Som alle sikkert er vel informert om, har myndighetene nedlagt forbud mot blant annet all idrettsaktivitet. Det innebærer at alle felles seilforeningsaktiviteter til og med 26. mars må opphøre. Se informasjon fra Norges Idrettsforbund.

Påskesamlinger i tynn tråd

Norges Seilforbund og flere norske seilforeninger planlegger påskesamlinger. Disse samlingene er i denne uoversiktlige situasjonen vanskelig å si om kan gjennomføres eller ikke. NSF vil se an situasjonen de nærmeste dagene før vi tar en endelig avgjørelse rundt disse samlingene. Vi vil selvsagt følge råd fra helsekompetanse, og ikke gjennomføre dem før vi er sikre på at vi ikke påfører hverken deltagere eller andre smittefare.

Nye planer for landslaget

I skrivende stund har Norges Seilforbund landslagsseilere på Mallorca. Der den store regattaen Trofeo S.A.R. Princesa Sofia hvor hele verdenseliten skulle møtes  i månedsskifte mars/april avlyst. Det samme gjelder den store internasjonale regattaen i Hyères i Frankrike litt senere i april. Trenerstaben vår legger nå nye planer (inklusive logistikken) for våren før de vender nesen nordover. De landslags- ogutfordrerlandslagsseilere som fortsatt ikke har dratt til Mallorca, kan nå ikke dra på sin planlagte treningssamling/regatta på Palma. 

Vårens aktiviteter vurderes

Når det gjelder annen seilaktivitet utover våren, som for eksempel norgescuper og seilsportsligaen, vil det bli løpende vurderinger etter hvert som landets helsemyndigheter får bedre kunnskap og oversikt over smittesituasjonen. Det kan bli aktuelt å forskyve stevnene i seilsportsligaen.

NSF har hjemmekontor

Norges Seilforbunds administrasjon følger nasjonale råd og råd fra idrettsforbundet om å ha hjemmekontor fremover. Vi vil selvsagt være tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig.

Mer informasjon: Norges Idrettsforbund

Mer informasjon: Regjeringen

Mer informasjon om koronaviruset: Folkehelseinstituttet

Published in Forsiden
torsdag, 12 mars 2020 13:57

Store regattaer og idrett i Norge er avlyst

Verdenscupen i Genoa er avlyst. Det samme er regattaen på Mallorca og i Hyères. I dag har også NIF avlyst all idrettsaktivitet i Norge med umiddelbar virkning.

Arrangørene av Palma, Genoa og Hyères har kastet kortene og avlyst disse store regattaene. Årsaken er spredningen av Covid-19-viruset, nasjonale myndigheters pålegg og de enkelte arrangørenes vurderinger. I formiddag i dag gikk Norges Idrettsforbund ut med en melding der de meddelte at all idrettsaktivitet i Norge er avlyst.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11 000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Blir på Mallorca inntil videre

Hele det norske landslaget og ytterligere noen norske seilere befinner seg for øyeblikket på Mallorca. Der vil de bli inntil videre.

Helene Næss forteller at flere nasjoner nå pakker sammen sakene sine for å reise hjem etter at de har fått pålegg fra sine nasjonale forbund om å gjøre det. Det norske forbundet vil bruke de neste 24 timene på å områ seg.

– Vi tenker at det ikke er noen vits i å rushe hjem med en gang. Vi vil heller vente til køene har lagt seg på flyplassen. Seilerne og trenerne vil i samråd med NSF og Olympiatoppen bruke det neste døgnet på å legge en ny plan for hele vårsesongen, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF.

– Ja, det var veldig synd at det skulle gå slik med disse regattaene, men enn så lenge vil vi være her på Mallorca for å trene, sier Helene Næss.

Published in Landslaget
Tagged under
Med utgangspunkt i dagens situasjon knyttet til korona-viruset har NSF i ekstraordinært styremøte i dag (10.3.) besluttet å avlyse den planlagte jubileumsfesten og klubbkonferansen lørdag 14. mars.

Med Folkehelseinstituttets (FHI) innskjerpede krav som følge av korona-viruset og smittefaren viruset representerer, anser NSF det som ikke lenger forsvarlig å gjennomføre disse arrangementene.

– Det er selvfølgelig med beklagelse vi har valgt å avlyse dette arrangementet som vi alle har gledet oss til, og som vi har lagt så mye arbeid ned i for å forberede, sier Per Christian Bordal. 

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av de rådene som er kommet fra FHI om å gjøre en grundig risikovurdering av alle arrangementer for å begrense smitterisiko. 

– FHI har påpekt at arrangører som avholder arrangementer med mer enn 100 deltagere, bør foreta en risikovurdering i forkant. FHI har utarbeidet et skjema med fire spørsmål, og om arrangøren svarer ja på dem, bør man vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Når det gjelder klubbkonferansen og jubileumsfesten, ble det ja på alle spørsmålene, sier Bordal.

 De fire spørsmålene han refererer til, dreier seg «om det er smittespredning av covid-19 i kommunen», «om arrangementet har deltagere fra utenfor Norden», «om det har deltagere med samfunnskritiske oppgaver» og «om det er deltagere i risikogrupper».

– Å avlyse disse to arrangementene har selvfølgelig vært en vanskelig avgjørelse, men vi er av den oppfatning at NSF må være seg sitt ansvar overfor deltakerne bevisst, og gjøre det som er mulig for å redusere eventuell smittefare og ytterligere utbredelse av korona-viruset blant befolkningen, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i NSF. 

Avlysningen av helgens arrangementer kan få negative økonomiske konsekvenser for Norges Seilforbund. Det kan være snakk om en mulig kanselleringserstatning til hotellet. Det kan bety at det dermed ikke vil være mulig å gjennomføre arrangementene på et senere tidspunkt, eller å kunne tilbakebetale påmeldingsavgift eller andre kostnader. 

– De økonomiske og praktiske omstendighetene rundt avlysningen er det foreløpig for tidlig å si noe om, men vi vil komme med ytterligere informasjon til alle påmeldte deltakere om dette så snart vi har en avklaring, sier Per Christian Bordal.

2020_03_10_Norges_Seilforbund_Informasjon_til_deltakere_Korona.pdf

Published in Forsiden
Hvorvidt det skal avholdes klubbkonferanse og jubileumsfest 14. mars vil bli avgjort på et ekstraordinært styremøte i Norges Seilforbund i kveld, 10. mars.

– Vi har fulgt utviklingen med hensyn til corona-viruset og smittefaren tett den siste uken og gjennom helgen og vurdert hva vi skal gjøre, men i kveld vil styret ta sin endelige beslutning med hensyn til om arrangementene 14. mars skal gjennomføres eller ikke, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Det er mange hensyn å ta og slik situasjonen har utviklet seg er dette vært en veldig vanskelig beslutning å ta, sier Bordal.

Mange har henvendt seg til NSF og lurer på om klubbkonferansen og jubileumsfesten vil bli gjennomført eller ikke, men i kveld blir altså  beslutningen tatt. Alle påmeldte vil få beskjed etter styremøtet.

Published in Forsiden