Informasjon

​Norges-Cup  består  av  en  serie  seilaser  i  internasjonal  eller  nasjonal  klasse.  Antall seilaser i serien bestemmes av klasseklubben i de forskjellige klasser.
Sammenlagt resultatliste og premiering utarbeides av klasseklubb. Deltagelse i Norges-Cup  skal  være  i  henhold  til  gjeldende  regler,  deriblant  NSFs regler  for  startberettigelse, lisensregler,reklameregler  og  NIFs  bestemmelser  for barneidrett.

Søknadsfrist for å avholde NC er 5. september 2019. Det er klasseklubbene i samarbeid med NSF som har ansvaret for behandling av søknader.

Søknadsskjema

Norgesmesterskap

Søknadsfrist for Norgesmesterskap 2020 er 1.juni 2019.

Terminliste

Alle Norgesmesterskap og de fleste store regattaer finner du på Manage2Sail.