Informasjon

​Norges-Cup  består  av  en  serie  seilaser  i  internasjonal  eller  nasjonal  klasse.  Antall seilaser i serien bestemmes av klasseklubben i de forskjellige klasser.
Sammenlagt resultatliste og premiering utarbeides av klasseklubb. Deltagelse i Norges-Cup  skal  være  i  henhold  til  gjeldende  regler,  deriblant  NSFs regler  for  startberettigelse, lisensregler,reklameregler  og  NIFs  bestemmelser  for barneidrett.

Søknadsfrist for å avholde NC er 5. september året før arrangementet. Det er klasseklubbene i samarbeid med NSF som har ansvaret for behandling av søknader.

Dere benytter samme skjema som for NM og huker av for NC.

Søke NM og NC 2023 Søke NM og NC 2024 Søke NM og NC 2025

Norgesmesterskap

Søknadsfrist for Norgesmesterskap 2023 er 1.juni 2022.

Terminliste

Alle Norgesmesterskap og de fleste store regattaer finner du på Manage2Sail.