Displaying items by tag: assistenttrener

mandag, 31 januar 2022 07:54

Nå er det satt opp ekstra trenerkurs

– Etter stor pågang har vi nå satt opp et ekstra assistenttrener- og et ekstra trener 1-kurs, forteller NSFs utdanningsansvarlige, Emilie Kathrin Vabø.

Derved vil det være gode muligheter for flere til å gå løs på de to nederste trinnene i trenerløypa for norsk seilsport. Trener 1-kurset som starter i januar er allerede i full gang, men fikk du ikke sjansen til å bli med der, byr sjansen seg nå på nytt i slutten av februar. 

Assistenttrenerkurs for hjelpende hender

Assistenttrenerkurset er for dem som vil bistå i den ukentlige treningen i foreningen eller på foreningens sommerleire. Kurset retter seg følgelig like mye mot foreldre som mot ungdom. På kurset handler det mye om rollen til en barne-trener og om viktigheten av at de unge seilerne skal oppleve mestring og trygghet – og derved utvikle seilglede.

Assistenttrenerkurset foregår 2., 3. og 7. mars på Teams og på kveldstid – fra kl 18 til kl 21. Av forkunnskaper som kreves det at man har litt seilerfaring.

Mer om assistenttrener-kurset og påmelding

Grunnkurset i trenerløypa

Trener 1-kurset er selve grunnkusret for alle som vil bli seiltrenere i seilforeningen sin – eller gå videre i en trenerkarriere etter det. Ved bestått kurs skal du kunne være trener for seilere opp til et norgescup-nivå, og kurset vil gi deg innsikt og forståelse for treningsprosessen og barneidrettens verdigrunnlag. Kurset fokuserer på at man som trener skal inspirere til seilglede og mestring. Blant mye annet.

For å bli Trener 1 må man gjennom 45 timer med teori og ditto timer med praksis. Noen av teorien er med lærer, og noe av det må man gjennomføre som egne studier og ved å ta e-læringskurs. Trener 1-kurset starter med undervisning 28. februar og går deretter over fem dager med tre timer lang undervisning – hvoretter man må fortsette. mer på egenhånd.

Mer om trener 1-kurset og påmelding

Published in Forsiden
fredag, 30 april 2021 08:22

Meld deg på trenerkurs for sommercamper

Sommercampene i seilforeningene tegner til å bli mer populære enn noen gang i år, og det er behov for kvalifisert hjelp til dem. Nå starter trenerkurs som er spesielt rettet mot sommercampene. 

– Ja, det er en svært gledelig oppslutning om årets sommercamper og flere seilforeninger melder allerede om at de er fullbooket. Campene er blitt veldig populære rundt om i landet, og de er en viktig rekrutteringskilde for seilforeningene, sier Iens Ludvig Høst, utdanningsansvarlig i NSF.

Og som utdanningsansvarlig har han fått flere forespørsler om opplæring av trenere og assistenter på sommercampene, noe han selv også er svært opptatt av. Med mange deltagere vil det også være behov for hjelpende hender, og det er mange av seilforeningene som bruker ungdommene sine som instruktører. Det gir dem verdifull erfaring, samtidig som de har en fin sommerjobb. 

Iens Ludvig Høst mener det er en stor fordel om de også har formell kompetanse i bunnen.

– Det er viktig at de som leder og assisterer ved sommercampene, har en god bakgrunn og kompetanse, for sett med NSF-øyne så ønsker vi jo at de skal gi barna litt lærdom og grunnlag for å kunne seile og være på sjøen, slik at campene først og fremst handler om seiling, og at det skapes mye lek og moro med båtene på vannet, sier han.

Trener 1-kurs rett rundt hjørnet

For å legge til rette for at sommercampene skal ha et slikt innhold, har NSF utarbeidet et forslag til ukesprogram for sommercampene som heter «Peiling på seiling for sommercamper» som de arrangerende seilforeningene kan støtte seg til og følge.

For å skolere trenere og assistenttrenere arrangerer NSF nå et trener 1-kurs som starter allerede 11. mai. Det vil ha sommercampene i fokus, men det er også et ordinært kurs som gir generell trener 1-kompetanse.

Kurset går over fem kvelder på Teams: 11.–12. mai pluss 18., 19. og 20. mai – alle dagene fra kl 17:30 til 21:30. Det gir tilsammen 20 timer. I tillegg vil deltagerne få praksis i samarbeid med seilforeningene i deres eget miljø. 45 timer praksis må man ha for å få trener 1-papirene undertegnet. Man må også lage en rapport om praksisen sin med noen reflekterende tanker rundt temaet for kurset. 

Les mer om Trener 1-kurset. Der finner du også link til påmeldingen i Min idrett.

Kurs for assistenttrenere

I tillegg til trener 1-kurset arrangerer NSF også et assistenttrener-kurs. Det er beregnet på både ungdommer og foreldre/voksne som ønsker å hjelpe til. Det er et helt grunnleggende kurs på over tre kvelder på Teams. Kurset foregår 1., 2. og 3. juni. Hver av kveldene har en varighet på fire timer; fra kl 17:30 til kl 21:30.

Iens Ludvig Høst forteller at flere seilforeninger har ytret ønske om å få ta med undommer ned til 14 år på assistenttrenerkurs, noe NSF stiller seg positive til.

– Påmeldingssystemet i Min idrett tillater imidlertid ikke at så unge melder seg på, så derfor kan seilforeningene sende slike påmeldinger direkte til meg, sier Iens Ludvig Høst 

I tillegg til disse tre kveldene skal deltagerne på kurset ha en kveld med praksis i foreningen som de hører hjemme i. Der skal man gjennomgå praktiske øvelser i rigging av båter, hvordan man sitter i dem, kjøring med RIB og ikke minst alt som er knyttet til sikkerhet.

– Sikkerhetsaspektet er veldig viktig, understreker Iens Ludvig Høst.

Assistentkurset handler mye om hvordan man skal kunne tilrettelegge for deltagerne, men man får også grunnleggende lærdom rundt det å ha en trenerolle for barn.

Påmelding 1.–3. juni

– Som sagt, mange har spurt oss om å avholde disse kursene nå i forkant av sommercampene, så jeg både håper og tror på stor deltagelse. Med den store interessen det er for campene og seiling generelt har seilforeningene rundt om i landet et stort behov for flere hjelpende hender enn hva de har i dag, sier Iens Ludvig Høst.

Published in Forsiden
Tagged under