Displaying items by tag: klasseklubber

onsdag, 17 februar 2021 09:30

Rekordstort klasseklubb-møte

Muligheten til å kunne møtes digitalt satte fart på det årlige klasseklubbmøtet. Rekordmange klasseklubber var representert.

Norsk Klasseklubbforum er et forum for alle klasseklubber som er registrert og godkjent av Norges Seilforbund, og en gang i året er det blitt innkalt til møte der klubbene orienterer litt om egen status, og hvor saker av felles interesse tas opp. 

I år ble møtet avholdt digitalt, og den enkle tilgjengeligheten denne møteplattformen gir, resulterte i at to tredeler av alle de registrerte klasseklubbene var representert. Det vil si 20 av ialt 32 klasseklubber. Det er rekord.

– Et så bra oppmøte og det store engasjementet som ble vist, lover bra for fremtiden, sier Thomas Nilsson, som ledet møtet og er administrator for forumet, som først og fremst har sitt tilhold på Facebook i form av en privat gruppe der det for tiden er 97 medlemmer.

God aktivitet – koronavirus til tross

Forumet 15. mars ble avholdt på Teams, og hver av de 20 klasseklubbene fortalte litt om aktivitet og status i klubbene.

– De fleste var overraskende positive, situasjonen tatt alt i betraktning, og jeg sitter igjen med et inntrykk at de fleste klasseklubbene er foroverlendte og tenker nye konsepter og ideer for hvordan de skal kunne ta klasseklubben sin videre, sier Thomas.

Klasseklubbene er ikke en formell del av Norges Seilforbund på linje med seilforeningene. For mens NSF er et forbund for seilforeningene, som derved kan delta med delegater på seiltinget (som i år avholdes 13. mars), kan klasseklubbene samlet sett kun møte med to representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

De to representantene som skal representere klasseklubbene på årets seilting, ble plukket ut under møtet, og det ble Jon Sverre Høiden, leder av NOR Rating, og Thomas Nilsson, leder av Norsk Optimistjolleklubb. Tradisjonen er at de to klasseklubb-representantenekommer fra hver sin «gren» av klasseklubber – kjølbåter og joller.

– Jeg tror det viktigste er at klasseklubbene fremstår som en motor i norsk seiling, selv om de er litt på sidelinjen med tanke på hierarkiet i norsk seiling. Et tettere samarbeid på klasseklubb-nivå tror jeg er løsningen på mange av klasseklubbens utfordringer, sier Thomas.

Og med tanke på forslag på seiltinget, ønsket Norsk Ynglingklubb at det ble fremmet et forslag om å innføre engangslisens igjen. Klubben mener at det at den muligheten ikke lenger fins, er en brems for å få med nye seilere i NM og i klassen. NM er en inngang til rekruttering i mange klasser.

– De nye seilerne er kanskje heller ikke medlem av en seilforening før NM, og når de både må melde seg inn i en seilforening og løse en helårs lisens, så blir det uaktuelt for mange å være med, sa Ronny Rognhaugen fra Yngling-klubben.

Tre internasjonale mesterskap i Norge i 2021

Kun et fåtall klasser fikk avviklet sine NM i 2020, men i år håper alle klassene å få i havn gode og godkjente mesterskap. Det ble også minnet om at fristen for å søke om NM i 2022 er 1. juni i år.

Tre internasjonale mesterskap skal arrangeres i Norge i år. VM i 2.4 mR i Tønsberg, VM i 5.5 mR i regi av KNS på Hankø og EM i Waszp i Sandefjord. Og det vil bety mange utenlandske seilere i Norge på en gang – og en kamp om oppmerksomheten – for alle de tre mesterskapene går parallelt i dagene fra 7. til 14. august.

Under klasseklubb-møtet ble det også fortalt om klubbenes mulighet til å anskaffe sin egen kolleksjon med seiltøy fra Helly Hansen igjennom Norges Seilforbund. NSF har også utviklet et administrasjonssystem for klasseklubber, som det ble informert om.

– Det er et ønske å samle hele klasseklubb-Norge under et system. Ikke minst for å kunne ivareta data og dokumentasjon. Vi holdt for eksempel på å miste hele båtregisteret til Norsk Optimistjolleklubb for et par år siden. Det lå på en DOS-maskin som var i ferd med å knele, sier Thomas.

Han mener alle klasseklubbene er tjent med å komme inn i et ensartet og sikkert system.

De klasseklubbene som var representert på møtet var:

 • Klasseklubb for 12.5k vm Krysser
 • Norsk 11-meter Klubb
 • Norsk 2.4 mR Klubb
 • Norsk 9er Klubb
 • Norsk Andungeklubb
 • BB11-klubben
 • Norsk Europajolleklubb
 • Norsk Finnjolle Klubb
 • Norsk Expressklubb
 • Norsk H-båt Klubb
 • Norsk IF-Båt Klubb
 • Norsk Knarrklubb
 • Norsk Laser Klubb
 • Melges Norway
 • NoR Rating
 • Norsk Optimistjolle Klubb
 • Shorthanded Sailing Norway
 • WASZP Norway
 • Norsk X-35 Klubb
 • Norsk Yngling Klubb

Disse var ikke til stede:

 • Norsk Drakeklubb
 • Grimstadjolleklubben
 • Norsk J/70 Klubb
 • Killingklubben
 • Kragerøterneklubben
 • Norsk Matchseiler Klubb
 • NORSUP
 • Oselvarklubben
 • RS Feva Klubben Norge
 • Norsk Solingklubb
 • Norsk Brettseilerklubb
 • 5.5 mR-klubben
Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 27 januar 2021 20:13

Nå blir det nytt liv i RS Feva-klubben

Klasseklubben for RS Feva har ligget i dødvannet i de siste årene. Nå skal det blåses nytt liv i den. Alle Feva-interesserte er invitert ti Teams-møte 31. januar.

– Ja, nå skal klasseklubben for RS Feva reetableres, og det vil skje i et åpent møte på Teams søndag 31. januar klokka 16:00, sier Petter Byermoen Jahre, som har tatt initiativet til reetableringen.

Det fins svært mange RS Fevaer rundt om i seilforeningene i hele landet, og Jahre forteller at det ble seilt mye RS Feva i fjorårets koronasommer. 

– Vi har et godt grunnlag for den kommende sesongen, og vi håper at alle seilforeninger som har Feva-er, stiller på møtet slik at vi får en samtale om kommende sesong. Vi ønsker oss flere konkrete forslag på blokka, og det er veldig velkomment med innspill, sier han.

Han oppfordrer seilere, trenere, foreldre og Feva-supportere til å delta. Her er link til teamsmøtet.

 Aapent mote 1
 Bli med på reetableringsmøtet for RS Feva-klubben. Her
Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 18 juni 2018 09:06

Klasseklubber

​12,5 KVM KRYSSER
Hjemmeside Facebook  ​Ola Herje ​456 35 770 ola@herje.net 
​NORSK 11-METER KLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Erlend Munkeby ​932 27 001 erlend.munkeby@gmail.com
​NORSK 2,4 MR KLUBB
​Hjemmeside Facebook ​Eilert Kamfjord 924 54 060 leder@norway24.no
​NORSK 9ER KLUBB
​Hjemmeside Facebook Niclas Fure ​928 69 210 niclas.fure@gmail.com
​NORSK ANDUNGEKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Sissel Johnsen Lie ​982 47 015 sjlie@online.no
​BB 11-KLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Runar Borge ​928 58 032 bb11post@gmail.com
​NORSK DRAKEKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Iver Waalen 913 68 801 iver.waalen@gmail.com
​NORSK EUROPAJOLLEKLUBB
Hjemmeside ​Facebook ​Jørn Vevstad ​907 63 235 jvevstad@online.no​
​NORSK EXPRESSKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook Camilla Foss Hansen​ ​917 54 220 camilla.foss.hansen@metier.no
NORSK FINNJOLLEKLUBB        
Hjemmeside Facebook Arild Heldal 90 791 121 arild.heldal@gmail.com
GRIMSTADJOLLEKLUBBEN
Hjemmeside ​Facebook ​ Bjarne Kristensen ​974 28 964 Bjarne0101@gmail.com
​NORSK H-BÅT KLUBB
Hjemmeside ​Facebook ​Arvid Rove ​975 66 675 arvid@rove.no
NORSK IF-BÅT KLUBB
Hjemmeside ​Facebook John Erik Lyche ​950 73 714 formann@ifklubben.no  /  jlyche@hotmail.no
​NORSK J/70 KLUBB
Hjemmeside​ ​Facebook Nils Petter Skaset ​951 88 154 info@j70.no
​KILLINGKLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Danckert Melbye ​901 35 242 danckert@yblem.no
​NORSK KNARRKLUBB
​Hjemmeside Facebook ​Alexander Arnesen ​913 94 614 alexander@sprell.no
​KRAGERØTERNEKLUBBEN
​Hjemmeside Facebook​ ​Leif Inge Thorsen ​902 08 769 leif.inge67@gmail.com
NORSK LASER KLUBB
Hjemmeside Facebook​ Elisabeth Ørjavik   post@lasernytt.no
NORSK MATCHSEILER KLUBB
Hjemmeside Facebook​ ​​Marius Bergsmark ​481 00 871 matchseiling@gmail.com
​MELGES NORWAY
​Hjemmeside Facebook ​Gisle Bjørsrud Bø ​404 08 045 gisle@christiansholm.no
​NOR RATING
​Hjemmeside ​Facebook ​Jon Sverre Høiden ​915 21 030 post@norlys.org
​NORSUP
​Hjemmeside Facebook ​Kjell Vagle ​975 62 072 kjell.vagle@lastviking.no
​NORSK OPTIMISTJOLLE KLUBB
Hjemmeside​ Facebook Eivind Wesby 900 51 038 post@optimistjolle.no
​ODSELVARKLUBBEN
​Hjemmeside ​Facebook ​Finn Totland ​938 92 273 finn.totland@gmail.com
​NORSK SOLINGKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook ​Jens Pran ​406 39 451 jenspran@gmail.com
NORSK BRETTSEILERKLUBB
​Hjemmeside ​Facebook Christian Middelthon 959 820 00 ​​cmiddelthon@outlook.com
​NORSK X-35 KLUBB
​Hjemmeside Facebook​ ​Martin Moe ​932 48 291 brumlemann@gmail.com
​NORSK YNGLING KLUBB
Hjemmeside​ Facebook ​Ronny Rognhaugen ​979 70 158 styret@yngling.noronnyrogn@hotmail.com
 SHORTHANDED NORWAY        
 Hjemmeside  Facebook  Simen Løvgren  934 44 610  shorthandedsailingnorway@gmail.com
         
Published in Forbundet
Tagged under