søndag, 13 januar 2019

SUP Landslaget

Written by
Vi har per i dag ingen kvalifiserte deltakere til et norsk landslag i SUP.
Ansvarlig for å ta ut landslaget er Kjell Vagle og Jan Steven Johannessen.